Schone lucht is belangrijk

Gepubliceerd op

Schone lucht is belangrijk voor iedereen. Want luchtvervuiling kan grote klachten en ziekten veroorzaken. De risico’s hierop zijn voor kinderen, ouderen en zieke mensen groter dan voor gezonde mensen. Wij vinden het belangrijk dat het fijn en gezond wonen, werken en leven is in onze gemeente. 

Metingen voor de luchtkwaliteit

We hebben nu te weinig gegevens om de luchtkwaliteit in onze gemeente te beoordelen. Daarom worden de komende periode op verschillende manieren de luchtkwaliteit gemeten in onze gemeente. Namelijk:

  • In samenwerking met gemeenten Waalwijk en Heusden voert een mobiel meetnet van TNO vier periodieke metingen (zomer en winter) uit. Deze wagen rijdt door de gehele gemeente om verspreiding en concentraties inzichtelijk te krijgen. 
  • Van juli t/m december 2024 meet de provincie Noord-Brabant gedurende een halfjaar de luchtkwaliteit in Raamsdonksveer. Het mobiele meetstation wordt geplaatst aan de Haven in Raamsdonksveer. We hebben Voor deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging. 

Hoe gaan we verder?

Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat we in 2050 geen luchtverontreiniging meer hebben in onze gemeente. Zodra er resultaten beschikbaar zijn, informeren wij u hierover.