Onderzoeksroutes bekend voor nieuwe 360kV hoogspanningsverbinding

Gepubliceerd op

De verkenningsfase van het project ‘Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein’ heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. In januari 2023 werden de eerste plannen bekendgemaakt en in mei 2023 verscheen het concept-onderzoeksplan. Nu is het definitieve onderzoeksplan klaar. Dit onderzoeksplan heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit plan is gemaakt op basis van 699 zienswijzen die zijn ingediend op de concept-NRD. Daarnaast is het advies van betrokken overheden en de commissie voor milieueffectrapportage meegenomen in dit plan. U vindt de NRD op Rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c.

De 699 zienswijzen, hebben nu allemaal van een reactie door het projectteam. U kunt deze teruglezen in de Nota van Antwoord. Deze nota vindt u op Rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c

Komende maanden loopt er een onderzoek naar verschillende aspecten van de tien mogelijke routes. Dit zijn onder andere de milieueffecten, kosten, haalbaarheid en toekomstvastheid. De resultaten van deze onderzoeken worden uitgewerkt in een milieueffectrapport (MER) en Integrale effectenanalyse (IEA). Dit rapport en de analyse wordt samengevoegd met advies van regionale overheden.

Op basis hiervan, en met advies van regionale overheden, maakt de minister voor Klimaat en Energie samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een keuze voor de route. Dit zal naar verwachting in de loop van 2025 zijn. 

Geen informatie missen? Via de projectpagina van TenneT kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief: www.tennet.eu/nl/projecten/geertruidenberg-krimpen-aan-den-ijssel-crayestein