Onderhoud aan onze straten

Gepubliceerd op

De komende tijd gaan drie ploegen van Aannemersbedrijf Van Kessel uit Gorinchem aan de slag met onderhoud van onze straten. Het gaat hier om onderhoud variërend in omvang. We verwijderen de straatstenen, trottoirtegels en herstellen het profiel van de weg. Daarna brengen we de verharding opnieuw aan. Naast dit onderhoud herstellen wij trottoirbanden en opsluitbanden. Om overlast tot een minimum te beperken, nemen we tijdens de straatwerkzaamheden een aantal kleine rioolreparaties mee.    

Waarom onderhoud aan onze straten?

Onderhoud van onze straten is heel belangrijk om de veiligheid voor onze inwoners en ondernemers te waarborgen. Daarbij zorgt het onderhoud ervoor dat het wegennet langer meegaat. Iedere twee jaar voeren we controles uit aan onze straten. Hierbij is geconstateerd dat een aantal plaatsen in onze gemeente niet voldoen aan het C-niveau dat wij hanteren. Het onderhoud voeren we uit om weer op het niveau te komen dat door onze gemeenteraad is afgesproken.

Zo min mogelijk overlast

Natuurlijk doen we er alles aan om overlast voor weggebruikers te voorkomen. Maar helaas ontkomen we er niet altijd aan om dat de werkzaamheden ongemak met zich meebrengen. Zo zullen er af en toe tijdelijke afsluitingen en geluidshinder zijn.  De aannemer brengt direct-omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden en de gevolgen hiervan. Actuele informatie over wegafsluitingen vindt u op Melvin.ndw.nu

Wij hopen op uw begrip!