Herontwikkeling Schonckplein

Gepubliceerd op

In oktober 2021 besloot de gemeenteraad dat de supermarkt op het Schonckplein moet blijven. Rialto, Plus en de gemeente zijn daarna in gesprek gegaan om dit verder uit te werken in een intentieovereenkomst. De eerste schetsen presenteerden we in februari tijdens een inloopavond.

Uitslag enquête

Vorige maand openden we daarnaast een enquête waarin u uw mening kon geven over de herontwikkeling van het Schonckplein in Geertruidenberg. Hierop hebben wij veel reacties ontvangen. Wij zijn blij met uw betrokkenheid. Hieronder vindt u een korte opsomming van de punten die voor inwoners het belangrijkste zijn bij de herontwikkeling:

  • Een verbetering van de inrichting van de parkeerplaats met goede in- en uitritten, maat van de parkeervakken, elektrische oplaadpunten, duidelijke rijrichtingen;
  • Veilig laden en lossen van de supermarkt doordat vrachtwagens alleen vooruitrijden;
  • Een verbetering van de inrichting van de openbare ruimte, behoud van belangrijke bomen en toevoegen van bomen, groen en bankjes. Geen “loze ruimten” wat uitlokt tot fout parkeren;
  • Voorzieningen behouden, toevoegen van dagwinkels en horeca op het Schonckplein. 

U kunt alle resultaten van de enquête bekijken via Geertruidenberg.nl/projecten/schonckplein.

Wat kunnen we nu al meenemen?

Rialto laat nu al nader onderzoek doen naar verkeer en parkeren en technische berekeningen uitvoeren voor de route van de vrachtwagens voor de bevoorrading van de Plus. We zorgen voor duidelijke rijrichtingen op het Schonckplein en nemen

uw wensen mee voor de inrichting van de parkeerplaats. Bij de supermarkt zal het voor het vrachtverkeer alleen mogelijk zijn om vooruit te rijden. Hierdoor gebeurt laden en lossen veilig en verminderen we de overlast. Verder blijven de bomen staan en voegen we groen en bankjes toe.

Vervolgproces

In juni stelt onze gemeenteraad de startnotitie vast. Hierna stelt de architect een voorlopig ontwerp op. In 2025 zal het ontwerp definitief zijn. De bouw van de nieuwe Plus staat gepland voor 2026-2027.