Geertruidenberg draagt steentje bij aan noodopvang asielzoekers

Gepubliceerd op

Gisteren, 14 december jl., besloot de gemeenteraad van Geertruidenberg om 35 asielzoekers zo snel als mogelijk te huisvesten in het voormalige Hoge Veer in Raamsdonksveer.  De opvang is voor de periode van 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 3 maanden, tot uiterlijk 1 oktober 2024.

Deze week is vanuit het Rijk bij de Baroniegemeenten, de 7 gemeenten in de regio Breda,  de vraag gekomen om nog voor kerstmis 2023 noodopvanglocaties te vinden voor de opvang van 250-300 asielzoekers uit Ter Apel. De instroom van asielzoekers is hoger dan verwacht. Samen met een tekort aan opvangplekken en een tekort aan woningen voor statushouders leidt dit tot schrijnende situaties in Ter Apel. Geertruidenberg neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich voor de regio de Baronie door 35 asielzoekers op te vangen in het Hoge Veer. 

Samen vangen we het op

Mark Buijs, voorzitter regionale regietafel Asiel – de Baronie: “Ik ben blij met de inspanning die gemeente Geertruidenberg levert om een groep asielzoekers tijdelijk onderdak te bieden. Niet alleen geven we gehoor aan de oproep van de staatssecretaris en de provinciale regietafel, om nog voor de kerst extra plekken te leveren. Ook vind ik het belangrijk om hiermee onze collega-bestuurders in Ter Apel en Budel niet alleen te laten in de asielopgave die ons land kent.” 

De gemeente streeft ernaar om voor de kerst de asielzoekers op te vangen. Om dit te realiseren wordt er nauw samengewerkt met verschillende partners zoals het COA, de Veiligheidsregio en het Rode Kruis. Burgemeester Marian Witte: “We voelen ons verantwoordelijk om de asielzoekers in onze gemeente een veilig thuis te bieden. We begrijpen dat er veel vragen en zorgen leven over de komst van asielzoekers. Deze nemen we heel serieus en we gaan met inwoners hierover op korte termijn in gesprek”. 

Meer informatie

De komende dagen blijft de gemeente communiceren over de ontwikkelingen over de noodopvang via de communicatiekanalen van de gemeente. 
De Oekraïense vluchtelingen die op het Hoge Veer wonen zijn persoonlijk geïnformeerd en direct omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd over het genomen besluit van de raad. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: opvanglocatie@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bellen naar: 14 0162.