Duurzame toekomst

Gepubliceerd op

Ons klimaat verandert in een rap tempo. Deze klimaatverandering heeft grote gevolgen. IJskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Hierdoor krijgen we steeds vaker te maken met extreme hitte, droogte, bosbranden, en overstromingen. Om onder andere duurzaamheid te verhogen, hittestress te voorkomen en biodiversiteit te stimuleren namen we in onze plannen voor de komende jaren op dat we onze gemeente willen vergroenen. Op die manier zorgen we voor een duurzamere toekomst voor ons allemaal.  

Bomen planten in buitengebied en industrieterrein

Eerder kondigden we aan dat we begin december ruim 200 extra bomen planten in het buitengebied en op bedrijventerrein Dombosch. Het planten van bomen in het buitengebied vraagt meer voorbereiding dan in eerste instantie verwacht. Daardoor duurt het proces iets langer en is besloten het planten van de bomen in het buitengebied en op het bedrijventerrein uit te stellen. Begin 2024 starten we met de procedure en informeren we omwonenden en bedrijven over onze vervolgaanpak. 

Bomen planten in de bebouwde kom

Wel planten we dit jaar nog bomen in bestaande groenvakken in onze gemeente. Op maandag 11 december starten we met het planten van bomen aan het Landonk en Smeijershof in Raamsdonksveer. Ook aan de Zuidwal in Geertruidenberg worden in die week de eerste bomen geplant. Zodra de overige locaties bekend zijn, informeren we u hierover via De Langstraat en social media. Wethouder Mertens: ‘Ik vind het belangrijk om zo snel mogelijk onze gemeente te vergroenen en ben blij dat er op korte termijn weer een aantal stappen worden gezet’.