Gepubliceerd op

De Gemeente Geertruidenberg heeft in 2022 een nieuw afvalbeleid ingevoerd om de hoeveelheid restafval sterk te verminderen. Het verwerken van restafval is niet alleen schadelijk voor het milieu maar kost bovendien veel geld. 

We zijn vorig jaar in de kernen overgegaan op het gebruik van centraal geplaatste ondergrondse containers voor het inleveren van restafval in plaats van de grijze kliko aan straat. Dat heeft inmiddels geleid tot een daling van 40 kg minder restafval per jaar per inwoner: een succesvol resultaat! Maar we zijn er nog niet. Het doel is om in 2030 meer dan 90% van het afval gescheiden in te zamelen en daarvan meer dan 60% te recyclen. 

Om dit doel te bereiken en de kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden, heeft de gemeenteraad besloten om de afvalstoffenheffing per 1 januari 2025 aan te passen en over te gaan naar gedifferentieerde tarieven (Diftar). In de huidige situatie betaalt elk huishouden via een vastgestelde gemeentelijke afvalstoffenheffing op basis van huishoudgrootte mee aan de inzameling en verwerking van afval. Diftar houdt in dat de kosten die u betaalt voor afvalinzameling zullen bestaan uit een vast gedeelte én een variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door de hoeveelheid restafval en GFT+e (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten) die u aanbiedt. Op die manier heeft u zelf invloed op de hoogte van uw kosten voor afvalinzameling. Goed scheiden bespaart u dus geld! 

De nieuwe tarieven zullen medio 2024 bekend zijn. Houd onze berichtgeving dus goed in de gaten! Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via een mailtje naar afval@geertruidenberg.nl of bel naar 14 0162.