Net op zee Nederwiek 3

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Hiervoor worden ook twee nieuwe converterstations gebouwd (op zee en op land) die de stroom verzamelen en de spanning aanpassen.


• Dit project valt onder de rijkscoördinatieregeling en is opgenomen in het MIEK.
• De ruimtelijke procedure is gestart in september 2022.
• Uiterlijk 2031 in gebruik.