Net op zee Nederwiek 3

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Hiervoor worden ook twee nieuwe converterstations gebouwd (op zee en op land) die de stroom verzamelen en de spanning aanpassen.

• Dit project valt onder de rijkscoördinatieregeling en is opgenomen in het MIEK.
• De ruimtelijke procedure is gestart in september 2022.
• Uiterlijk 2031 in gebruik

Nederland gebruikt steeds meer energie uit bronnen die niet opraken, zoals de wind. Zo wordt ook windpark Nederwiek op de Noordzee aangelegd. Dit windpark moet aangesloten worden op het landelijke hoogspanningsnet, via ondergrondse kabels en converterstations die de stroom omzetten om het te kunnen vervoeren. Deze ondergrondse kabels worden ook wel het “net op zee” genoemd.

Het onderzoeksvoorstel voor dit Net op Zee project – Net op zee Nederwiek 3 – is klaar voor uw  inbreng. De officiële term voor het onderzoeksvoorstel is concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (afgekort concept-NRD). In de concept-NRD staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dit doen. Uw aanvullingen op de concept-NRD zijn van harte welkom. U kunt een zienswijze indienen op de concept-NRD tot en met donderdag 13 juli.

Informatiebijeenkomsten:

Het ministerie van Economische Zaken en TenneT komen in juni op diverse locaties in de buurt langs om hierover met u in gesprek te gaan. U bent welkom op een van de informatiebijeenkomsten. Deze vinden plaats tussen 19:00 en 21:00 uur op:

Datum

Plaats en locatie

Maandag 12 juni

Strijen:

Dorpshuis Streona

Dinsdag 13 juni

Brielle:

’t Dijckhuis

Donderdag 22 juni

Sommelsdijk:

De Staver

Woensdag 14 juni

Made:

Fletcher Hotel de Korenbeurs

Maandag 19 juni

Zevenbergen:

Hotel de Borgh

Woensdag 21 juni

Raamsdonksveer:

Boelaars Zalencentrum

Aanmelden is niet nodig.

Over Net op Zee Nederwiek 3

Windenergiegebied Nederwiek ligt ongeveer 95 kilometer uit de kust. In dit windenergiegebied worden drie windparken gebouwd (Nederwiek 1, 2 en 3). Het project Net op zee Nederwiek 3 bestaat uit de realisatie van een ondergrondse hoogspanningsverbinding (kabel) van windenergiegebied Nederwiek naar Moerdijk of Geertruidenberg, een converterstation op zee én op land en de aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet. Uiterlijke ingebruikname is in 2031.

Mogelijke routes van de kabel:

Een belangrijke wijziging sinds de eerste bekendmaking van de plannen, is dat er twee extra tracés onderzocht worden. Vanaf nu worden binnen dit project de volgende vier tracés onderzocht:

  1. Een tracé in of naast de gereserveerde ruimte uit de Structuurvisie Buisleidingen
  2. Een tracé over land, door gemeenten Voorne aan Zee en Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
  3. Een tracé door de binnenwateren, specifiek het Haringvliet en Hollands Diep
  4. Een tracé over land, door schiereiland Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland)