Net op zee Nederwiek 3

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Hiervoor worden ook twee nieuwe converterstations gebouwd (op zee en op land) die de stroom verzamelen en de spanning aanpassen.

• Dit project valt onder de rijkscoördinatieregeling en is opgenomen in het MIEK.
• De ruimtelijke procedure is gestart in september 2022.
• Uiterlijk 2031 in gebruik

De minister voor Klimaat en Energie maakte bekend welke kabelroutes en converterstation-locaties worden onderzocht voor de aansluiting van windenergiegebied Nederwiek Noord op het landelijke hoogspanningsnet. De onderzoeken vinden komende maanden plaats en richten zich op milieueffecten. 

Het gaat om onderzoeken naar de milieueffecten van vier kabelroutes en twee zoekgebieden voor converterstations in Moerdijk en Geertruidenberg. De resultaten worden beschreven in een Milieueffectrapport. Op basis van dit rapport, een Integrale effectenanalyse (waarin de effecten staan voor omgeving, techniek, kosten, toekomstvastheid en milieu), advies van regionale overheden, advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en zienswijzen uit de omgeving wordt er een voorkeursalternatief gekozen door de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit voorkeursalternatief wordt vervolgens verder uitgewerkt en onderzocht. 

Eerder dit jaar (2 juni tot en met 13 juli) kon u reageren op de onderzoeksplannen. Tijdens deze periode zijn er verschillende zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot het toevoegen of afvallen van een route of locatie voor een converterstation. Wel zal er extra aandacht worden besteed aan een aantal milieuthema’s bij de onderzoeken.

Benieuwd om welke routes en locaties het precies gaat en wat er onderzocht gaat worden komende maanden? Bekijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op Rvo.nl/nederwiek3

Ook vindt u op de website Netopzee.eu/nederwiek3 een online tracékaart waarop u op kunt in- en uitzoomen op de projectkaart met de routes en zoekgebieden voor aansluiting van de kabel.