Stemmen met een Europese nationaliteit (model Y32)

Als u in Nederland woont, geen Nederlander bent en de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), mag u zelf bepalen in welk EU-land u stemt voor de verkiezingen van het Europees Parlement. U mag stemmen in Nederland (het EU-land waar u woont) of in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft.

Als u ervoor kiest in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement, moet u zich hiervoor registreren bij uw gemeente. U doet dat via onderstaand formulier. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld, mag u niet meer stemmen in het land waarvan u de nationaliteit heeft. 

Aanvraagformulier stemmen met een Europese nationaliteit (model Y32)

Wilt u stemmen voor de Europese verkiezingen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan hoeft u zich niet te registreren bij uw Nederlandse gemeente, tenzij u zich eerder al in Nederland heeft geregistreerd voor de Europese verkiezingen. In dat geval neemt u contact op met de Nederlandse gemeente waar u woont, om uw eerdere registratie Y 32 in te trekken. Informatie over eventuele eerdere registratie kunt u opvragen bij uw gemeente.

 

If you are a resident in the Netherlands with a Dutch nationality, you are a national of another Member State of the European Union (EU). As such, you are permitted to decide for yourself in which EU country you wish to vote in the elections for the European Parliament: either in the Netherlands (the EU country in which you are resident) or in the EU country of which you are a national. 

If you choose to vote in the Netherlands in the elections for (Dutch) members of the European Parliament, you must register accordingly, with your municipality. You do this by filling out the form blow. When you have completed filling out the form, you cannot vote in the country of which you are a national anymore.

Application form voting with a European nationality (model Y32)

If you prefer to vote in the European elections in the EU country of which you are a national, you are not required to register with your Dutch municipality, unless you have already registered for the European elections, in the Netherlands. In that case, you should contact the Dutch municipality where you live, to withdraw your previous Y 32 registration. You can request information about any previous registration from your municipality.