Minimaregelingen

Informatie- en aanvraagpakket minimaregelingen gemeente Geertruidenberg

Aanvraagformulier minimaregelingen

Toestemmingsformulier partner

Welke minimaregelingen zijn er?

Binnen de gemeente Geertruidenberg hebben wij de volgende minimaregelingen:

Kindregeling

Deze regeling geldt voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud. Het gaat hier om extra geld voor school, sport of hobby van uw kind als u een laag inkomen heeft. U kunt dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor een dagje uit, zwemlessen A en B of muziekles.

Tegemoetkomingsregeling

Deze regeling geldt voor volwassenen van 18 jaar of ouder. Het gaat hier om extra geld voor sportieve, culturele en maatschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging, een dagje uit, een abonnement op de krant, etc..

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Onder deze regeling vallen meerkosten voor medische voorzieningen(tot een maximum van € 200,00) voor zover deze meerkosten niet kunnen worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. En u hier geen bijzondere bijstand van ons voor kunt krijgen. U kunt hierbij o.a. denken aan een (hoge) eigen bijdrage van medicijnen, een verhoogd toilet, een regenhoes voor een scootmobiel of een douchezitje.

Om in aanmerking te komen moet u tot de doelgroep behoren. U behoort tot de doelgroep wanneer één of meerdere situaties van toepassing is:

 • U heeft in de afgelopen 12 maanden voor de aanvraag van ons bijzondere bijstand ontvangen voor kosten in verband met uw ziekte en/of handicap (bijvoorbeeld sociale of personenalarmering, maaltijdvoorziening, extra kleding of bewassing enzovoorts);
 • Er is sprake van een aantoonbare 80-100% arbeidsongeschiktheid vastgesteld door het UWV.

Individuele studietoeslag

Studenten die niet bij kunnen verdienen naast hun studie vanwege een structurele medische beperking kunnen dit als extra inkomen aanvragen. Het gaat om studenten die studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de WTOS ontvangen.

De studietoeslag is niet bedoeld voor mensen met een structurele medische beperking die (zeer geringe) inkomsten kunnen verdienen.

Individuele inkomenstoeslag

Deze toeslag kunt u aanvragen als u al langere tijd een laag inkomen heeft. Het is een jaarlijkse aanvulling op uw inkomen

Om in aanmerking te komen voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden (deze wijken af van de basisvoorwaarden):

 • U bent ouder dan 21 jaar, maar nog niet AOW-gerechtigd.
 • U heeft geen of weinig inkomen en vermogen (bezittingen minschulden)
 • U heeft geen of heel weinig kans om uw inkomstenpositie te verbeteren.

Uw inkomen mag gedurende 36 maanden voorafgaand aan de peildatum gemiddeld niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan de voor u geldende vermogensgrens.  Wij vragen gegevens over deze periode bij u op.

Collectieve zorgverzekering

Speciaal voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Geertruidenberg ook voor 2024 samen met zorgverzekeraars VGZ en CZ een zorgverzekering samengesteld: het Gemeentepakket. Hiermee wil de gemeente Geertruidenberg u helpen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn!

Uw voordeel:

 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering.
 • U krijgt aantrekkelijke vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen/lenzen, fysiotherapie en tandartskosten. 
 • VGZ en CZ vragen geen medische keuring.
 • Bij een aantal pakketten (niet alle!) kunt u uw verplicht eigen risico afkopen. 

Wie komen er in aanmerking?

Mensen die in de gemeente Geertruidenberg wonen met een laag inkomen. Hiervoor geldt aan basisvoorwaarden:

 • dat u rechtmatig in Nederland woont en verblijft;
 • u 18 jaar of ouder bent;
 • het inkomen van u en uw partner op 1 oktober 2023 (voor deelname aan het jaar 2024) niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • u geen tot weinig vermogen heeft. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 7.605,00 (alleenstaande) of € 15.210,00 (getrouwd, samenwonend of alleenstaande ouder). Dit zijn uw bezittingen (zoals bankrekeningen, motorvoertuigen, geldverzekeringen, Paypal etc.) min uw eventuele schulden;
 • U mag geen achterstand in de betaling van de zorgpremie hebben.

Heeft u al een uitkering van de gemeente? Dan komt u automatisch in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering. U kunt de bijstandsnormen vinden op Rijksoverheid.nl. Is uw inkomen hoger? Dan berekenen wij uw draagkracht. Dit is het bedrag dat u zelf kunt betalen aan de kosten.

Gelden er meer voorwaarden?

Per minimaregeling kan het verschillen of er nog extra voorwaarden gelden om in aanmerking te komen. Indien dit van toepassing is geven we dit aan. 

Wat moet u doen?

Gelden de bovenstaande voorwaarden voor u? Dan heeft u misschien recht op één of meerdere minimaregelingen. U kunt de door u gewenste minimaregeling(en) aanvragen via het online aanvraagformulier.

Aanvraagformulier minimaregelingen

Toestemmingsformulier partner

U kunt zich voor de collectieve zorgverzekering aanmelden via www.gezondverzekerd.nl. U vindt hier ook de vergoedingsoverzichten en verzekeringsvoorwaarden.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Is uw aanvraag compleet? Dan kunt u die ingevuld en ondertekend (met bewijsstukken) bij ons inleveren. U kunt het inleveren bij de receptie van het gemeentehuis, per post of mailen naar info@geertruidenberg.nl.

Wij kijken dan of u een bijdrage krijgt. Als de controle klaar is, sturen we u een brief. Meestal binnen 8 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen. Deze brief noemen we een beschikking. Hierin staat of u recht heeft op betreffende regeling.

Heeft u inderdaad recht op een bijdrage? Dan maken we dat zo spoedig mogelijk over.