Loterij, kansspel of bingo

Wilt u iets organiseren waarbij geld of prijzen te winnen zijn? En kan de speler er geen invloed op uitoefenen of hij iets wint? Dan organiseert u een kansspel. Dit kan zijn een loterij, bingo of rad van fortuin. Afhankelijk van het soort kansspel dat u organiseert moet u een melding doen, een vergunning aanvragen of is het gewoon toegestaan.

Let op: Het is niet toegestaan om in een horeca inrichting een kansspel te organiseren. Dit is geregeld in artikel 14 van de Alcoholwet.

Aanvraagformulier bingo (eHerkenning) Aanvraagformulier loterijvergunning (eHerkenning)

Organiseert u een bingo of ander klein kansspel waarmee geen prijzen gewonnen kunnen worden of organiseert u het voor een besloten kring? Dat mag u zonder vergunning organiseren.

Organiseert u een loterij waarbij prijzen te winnen zijn en u geen geld vraagt voor de lootjes? Dan heet het een promotioneel kansspel. Hieraan zijn regels verbonden. Als u voldoet aan onderstaande regels dan mag u zonder melding of vergunning een promotioneel kansspel organiseren:

 • Deelname is gratis;
 • U mag per product, dienst of organisatie maximaal 1 keer per jaar een promotioneel kansspel aanbieden;
 • De deelnemer betaalt geen andere kosten dan daadwerkelijk gemaakte communicatiekosten van maximaal 45 eurocent;
 • Bij deelname door een minderjarige is de toestemming van een ouder noodzakelijk, u bent zorgvuldig en terughoudend bij jeugdige doelgroepen en stemt de prijzen op hen af.

Organiseert u een bingo, rad van fortuin of ander klein kansspel waarbij prijzen te winnen zijn en niet in een besloten kring wordt gehouden, dan moet u een melding doen bij de gemeente. U kunt alleen een klein kansspel organiseren als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • als organisator bent u een Nederlandse vereniging/stichting die minstens 3 jaar bestaat;
 • in de statuten van uw vereniging/stichting staat een duidelijk omschreven doel en dat doel is niet het organiseren van kansspelen;
 • u organiseert het kleine kansspel voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel;
 • prijzen en premies in geld of goederen die spelers kunnen winnen, mogen niet hoger zijn dan € 400 per serie of set en in totaal is de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer dan € 1.550 per bijeenkomst;
 • en u doet tenminste 14 dagen van tevoren een melding  bij de burgemeester.

Aanvraagformulier bingo (eHerkenning)

Wilt u een loterij organiseren waarbij u geld vraagt voor de lootjes? Dan heeft u een vergunning nodig. Zorg ervoor dat u maximaal 8 weken voorafgaand aan de loterij een vergunningsaanvraag indient. Het organiseren van een loterij is alleen mogelijk als de opbrengst bedoeld is voor een algemeen belang. Denk hierbij aan het renoveren van een clubgebouw of het aanschaffen van muziekinstrumenten voor een vereniging. Een loterij organiseren die een individueel belang heeft of commercieel is mag niet.

Organiseert u een loterij waarbij  prijzengeld en de premies opgeteld minder dan €4.500,- zijn? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Is het prijzengeld hoger? Dan vraagt u een vergunning aan via de kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl)

U kunt alleen een loterij organiseren als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Minimaal 40% van uw opbrengst gaat naar het algemeen belang. Dat betekent dat maximaal 60% van de opbrengst gebruikt mag worden om de kosten te dekken voor het organiseren van de loterij. Denk aan drukkosten, aanschaffen prijzen, kansspelbelasting, notariskosten e.d.
 • Bij de trekking is altijd een notaris aanwezig.
 • De vergunning is maximaal 6 maanden geldig. De lotenverkoop, reclame maken voor de loterij en de trekking moeten binnen de 6 maanden vallen
 • U doet maximaal 13 trekkingen. Bij elke trekking mogen wel meerdere prijzen worden verloot.
 • Uiterlijk 3 maanden na de laatste trekking dient u een financiële verantwoording in.

Aanvraagformulier loterijvergunning (eHerkenning)

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning. De kosten bedragen €12,60 (2023).

Van de opbrengst van de loten moet minstens 50% worden afgedragen aan het goede doel. Ook als de opbrengst lager is dan verwacht en de kosten voor het houden van de loterij hoger zijn dan 50% van de opbrengst.