Kosten Diftar

De kosten per inworp of het aanbieden van de minicontainer voor restafval of GFT+E zijn op dit moment nog niet bekend. Deze tarieven zullen voor de zomer 2024 bekend worden gemaakt.