Kindregeling

Alle kinderen in Geertruidenberg moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Kinderen moeten de kans hebben om te sporten, op muziekles te gaan en mee te doen met schooluitjes. In gezinnen met een laag inkomen is daar soms geen geld voor. Zij kunnen een beroep doen op de Kindregeling.

Komt u in aanmerking voor de Kindregeling?

Onder het kopje ‘Voorwaarden’ ziet u wanneer u in aanmerking komt voor de Kindregeling. En hoe u de Kindregeling kunt aanvragen.

Webshop en app

Als u in aanmerking komt wordt er een budget beschikbaar gesteld via een betaalapp. In de webshop kunt u artikelen bestellen of een lidmaatschap afsluiten voor uw kinderen. 

NB: bent u aanbieder van producten en diensten en wilt u deze aanmelden voor de webshop? Lees dan de informatie onder aan deze pagina.

Inzicht in uw budget

Via de betaalapp kunt u zien hoeveel budget u nog kunt besteden. De app bewaakt dat aankopen passen binnen het budget en de regeling. Hierdoor wordt u achteraf niet verrast, dat een aankoop niet wordt vergoed.

Deelnemen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan wordt het persoonlijk budget in januari automatisch toegekend aan inwonende kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Ontvangt u geen bijstandsuitkering, dan moet u ieder jaar opnieuw een aanvraag voor de kindregeling indienen.

Voldoet u aan de voorwaarden van de Kindregeling? Of denkt u te voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Kindregeling? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met mevr. M. van Dongen of stuur een e-mail naar info@geertruidenberg.nl.

 

 

 • U woont in de gemeente Geertruidenberg
 • U bent 18 jaar of ouder
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm
 • U heeft minder dan € 6.505 aan eigen geld (alleenstaande) of € 13.010 (getrouwd, samenwonend of alleenstaande ouder)

Aanmelden deelnemers

Voldoet u aan de voorwaarden van de Kindregeling? Of denkt u te voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Kindregeling? Of heeft u vragen? Neem dan contact op via het loket Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente via telefoonnummer 14 0162 of stuur een e-mail naar info@geertruidenberg.nl. Heeft u al een uitkering, neem dan contact op met uw klantmanager.

De kindregeling bestaat uit het volgende:

Persoonlijk budget

U kunt het persoonlijk budget besteden aan lidmaatschappen van verenigingen en spullen voor school, hobby, cultuur en sport.

De hoogte van de vaste bijdrage hangt af van de leeftijd van uw kind.

 • € 200 voor een kind van 4 tot en met 11 jaar
 • € 250 voor een kind van 12 tot en met 17 jaar

Extra vergoedingen

U kunt ook nog een extra vergoeding aanvragen voor kosten die u maakt voor uw kind. Kosten zoals:

 • muziekinstrument voor muziekles (maximaal € 300 als de muziekschool het instrument niet zelf aanbiedt). Deze vergoeding ontvangt u 1 keer
 • zwemlessen voor het behalen van diploma A en B (vergoeding van de kosten)
 • fiets: De vergoeding is maximaal € 300 per fiets. Uw kind krijgt maximaal 2 keer een fiets, één tijdens de basisschool en één tijdens het voortgezet onderwijs.
 • Huurkosten laptop voor school: Bij veel scholen geldt dat de laptop na de huurperiode van 3 of 4 jaar eigendom wordt van de huurder. In veel gevallen wordt de laptop na 3 of 4 jaar dus uw eigendom. Heeft de school geen huurmogelijkheid? Dan ontvangt u een eenmalige bijdrage voor de door de school vereiste laptop. De vergoeding is maximaal € 450,- per kind.
 • Meerdaagse sport-, school- of zomerkamp. Maximaal 2 keer (maximaal € 50,-) tijdens de basisschool en maximaal 2 keer (maximaal € 200,-) tijdens het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
  Vrijwillige bijdragen vanuit de ouders worden niet vergoed.

 

Het persoonlijk budget ontvangt u automatisch bij de toekenning van de kindregeling. De overige vergoedingen, zoals zwemles, laptophuur of fiets ontvangt u niet automatisch. Wilt u deze vergoedingen ontvangen, neem dan contact op met uw klantmanager via info@geertruidenberg.nl. Het aanvullende budget wordt dan toegevoegd in de app.

Bent u ondernemer? Of zit u in het bestuur van een vereniging? U vindt het vast ook superbelangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Dat kan via de Kindregeling. Wij vragen u om uw producten aan te melden op de webshop. Denk daarbij aan spullen voor school, sport en hobby, maar ook bijvoorbeeld fietsen en het lidmaatschap voor de vereniging, zwemlessen en muzieklessen. Als u zich aanmeldt, kunnen ouders ook bij u bestellen via de webshop. 

We zijn nu volop bezig om de webshop te vullen met producten voor kinderen. Omdat deze niet volledig gevuld is, is de webshop nog niet gebruikt. U kunt wel alvast een kijkje nemen

De voorwaarden

 • Uw organisatie biedt culturele, educatieve of sportieve producten en/of diensten. Bijvoorbeeld abonnementen, sportlessen, workshops, cursussen, bezoek aan een bioscoop, sportmaterialen en schoolspullen.
 • Uw organisatie heeft een smartphone of tablet. Deze heeft u nodig om een app te installeren -codes kan scannen.

Hoe het werkt

 • Het platform werkt met een webshop en een app (Me-app).
 • Via de webshop en de app kunnen ouders, die gebruik maken van de Kindregeling, aankopen doen en een lidmaatschap afsluiten.
 • Na de bestelling ontvangen de ouders een QR-code waarmee zij het artikel in de winkel kunnen afrekenen of bij de vereniging een lidmaatschap kunnen afsluiten.
 • Voor de daadwerkelijke betaling door de ouders heeft u de app nodig. U scant met de app de QR-code die ouders krijgen bij een aankoop. De code kunnen zij op papier (als print) of digitaal (als afbeelding op het apparaat of versturen via mail) aan u laten zien.
 • Als u de code scant, wordt het bedrag binnen 3 dagen op uw rekening gestort.

Aanmelden

 • Meld u aan. Houd uw KvK-nummer en IBAN bij de hand.
 • Voeg uw aanbod toe aan de website.
 • We controleren of u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt binnen 2 weken bericht via de beheeromgeving.
 • Download de Me-app.
 • Scan de QR-code van de klant bij een aankoop. Hiervoor heeft u uw mobiele telefoon of tablet nodig.
 • U ontvangt betalingen op het door u gekoppelde rekeningnummer.

Meld u aan

We waarderen het als u een korting van 10% kunt geven zodat ervoor de kinderen meer te besteden is.

Hulp nodig

Stuur een e-mail naar de helpdesk van Forus (leverancier) of bel naar 085 004 33 87.