Bijdrage voor sport of hobby van uw kind

Alle kinderen in Geertruidenberg moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Kinderen moeten de kans hebben om te sporten, op muziekles te gaan en mee te doen met schooluitjes. In gezinnen met een laag inkomen is daar soms geen geld voor. Zij kunnen een beroep doen op de Kindregeling.

Webshop en app per februari 2021

De Kindregeling wordt per februari 2021 aangepast. Er komt een webshop en een app, waarop ouders spullen kunnen bestellen en een lidmaatschap kunnen afsluiten. Ook aanbieders van producten maken gebruik van dit platform. Ouders en aanbieders ontvingen hierover een brief met meer informatie.

 • U woont in Geertruidenberg
 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm
 • U heeft minder dan € 6.225 aan eigen geld (alleenstaande) of € 12.450 (getrouwd, samenwonend of alleenstaande ouder)

Aanmelden deelnemers

Voldoet u aan de voorwaarden van de Kindregeling? Of denkt u te voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Kindregeling? Of heeft u vragen? Neem dan contact op via 14 0162 of stuur een e-mail naar info@geertruidenberg.nl.
 

 • € 200 voor een kind van 4 tot en met 11 jaar
 • € 250 voor een kind van 12 tot en met 17 jaar

Extra bijdrage

U kunt ook nog een extra bijdrage aanvragen voor kosten die u maakt voor uw kind. Kosten zoals:

 • muziekinstrument voor muziekles (maximaal € 300 als de muziekschool het instrument niet zelf aanbiedt). Deze vergoeding ontvangt u 1 keer
 • zwemlessen voor het behalen van diploma A en B (vergoeding van de kosten)
 • fiets (maximaal € 300, maximaal 2 keer)
 • huurkosten laptop voor school
 • meerdaagse sport-, school- of zomerkamp, voor zover dit geen vrijwillige bijdragen vanuit ouders betreft
   

Vanaf februari 2021 maken we gebruik van een online platform. Dit platform bestaat uit een webshop en een mobiele app (de Me-app). U kunt uw aanbod hierop aanmelden. De website is begin 2021 te bezichtigen.

De voorwaarden

 • Uw organisatie biedt culturele, educatieve of sportieve producten en/of diensten. Bijvoorbeeld abonnementen, sportlessen, workshops, cursussen, bezoek aan een bioscoop, sportmaterialen en schoolspullen.
 • Uw organisatie heeft een smartphone of tablet. Deze heeft u nodig om een app te installeren -codes kan scannen.

Hoe het werkt

 • Het platform werkt met een webshop en een app (Me-app).
 • Via de webshop en de app kunnen ouders aankopen doen of een lidmaatschap afsluiten.
 • Voor de daadwerkelijke betaling heeft u de app nodig. U scant met de app de QR-code die ouders krijgen bij een aankoop. De code kunnen zij op papier (als print) of digitaal (als afbeelding op het apparaat of versturen via mail) aan u laten zien.
 • Als u de code scant, wordt het bedrag binnen 3 dagen op uw rekening gestort.

Aanmelden

 • Meld u aanHoud uw KvK-nummer en IBAN bij de hand.
 • Voeg uw aanbod toe aan de website.
 • We controleren of u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt binnen 2 weken bericht via de beheeromgeving.
 • Download de Me-app.
 • Scan de QR-code van de klant bij een aankoop. Hiervoor heeft u uw mobiele telefoon of tablet nodig.
 • U ontvangt betalingen op het door u gekoppelde rekeningnummer.

Meld u aan

We waarderen het als u een korting van 10% kunt geven zodat ervoor de kinderen meer te besteden is.

Hulp nodig

Stuur een e-mail naar de helpdesk van Forus (leverancier) of bel naar 085 004 33 87.