Kinderopvang

U regelt zelf kinderopvang voor uw kind. Er zijn verschillende soorten opvang in onze gemeente: buitenschoolse- en tussenschoolse opvang, dagopvang, peuteropvang en gastouderopvang.

De GGD controleert jaarlijks of kindercentra, gastouderbureaus en gastouders aan de wettelijke eisen voldoen. De GGD maakt een rapport van haar bevindingen. U vindt dit rapport en de adressen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal.

Als u gebruikmaakt van kinderopvang, heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag bestaat uit:

  • een inkomensafhankelijk deel. Dit deel stelt de Belastingdienst vast op basis van uw belastbaar inkomen.
  • een inkomensonafhankelijk deel, de vaste toeslag. Dit is een derde deel van de totale kosten van de kinderopvang. Ook als zelfstandige heeft u recht op deze vaste toeslag.

U kunt de hoogte van de kinderopvangtoeslag zelf berekenen.