Kind erkennen

Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen. Daar heeft u altijd toestemming van de moeder voor nodig.

U regelt de erkenning van het kind voor of na de geboorte of bij de geboorteaangifte. U moet hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken

 • Maak een afspraak om de erkenning voor de geboorte te regelen.
 • Zodra het kind is geboren, is de erkenning rechtsgeldig en is het wettelijk ouderschap vastgelegd. 

 

 • U doet aangifte van de geboorte van uw kind in de gemeente waar uw kind is geboren en erkent uw kind.
 • Bij de erkenning tijdens de geboorteaangifte van een kind moet de moeder altijd aanwezig zijn. Is het niet uw eerste kind samen? Als de moeder niet mee kan komen naar het gemeentehuis, is haar schriftelijke toestemming met handtekening in combinatie met haar identiteitsbewijs in dat geval voldoende.

  • U gaat samen met de moeder naar het gemeentehuis om het kind te erkennen.
  • U neemt een afschrift van de geboorteakte mee.
  • U erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Als het kind 12 jaar of ouder is moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u die toestemming niet en bent u wel de verwekker van het kind, dan kunt u de rechtbank vragen om vervangende toestemming.
  • Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Het kind moet aanwezig zijn bij de erkenning om toestemming te geven. De moeder hoeft er niet bij te zijn, maar moet wel schriftelijke toestemming geven.

  Let op: heeft één van de betrokken partijen niet de Nederlandse nationaliteit? Mogelijk moet er dan internationaal recht worden toegepast. We willen u vragen de afspraak telefonisch in te plannen, zodat wij ons beter op de afspraak kunnen voorbereiden. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0162.

  Erkenning is niet mogelijk als:

  • U vanwege bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
  • Het kind is overleden.

  • Bij uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind uw achternaam of de achternaam van uw partner krijgt. 
  • U kunt de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie kiezen. U moet daarvoor allebei aanwezig zijn.
  • Alle volgende kinderen met dezelfde ouders krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. 
  • Een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is, mag zelf een achternaam kiezen.

  Als u uw kind erkent, wordt u de wettelijke ouder van uw kind. U heeft dan rechten en plichten. U heeft het recht om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. 

  Om een kind te erkennen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent een man of vrouw van 16 jaar of ouder.
  • Het kind heeft nog geen juridische tweede ouder.
  • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de kantonrechter.
  • Als u getrouwd bent met een ander dan de moeder van het kind, dan kunt u het kind alleen erkennen als u een bijzondereband heeft met de moeder of het kind. De rechter bepaalt of dit het geval is.

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u de biologische moeder bent, u getrouwd bent met de moeder of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

  Erkent u het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023?

  Erkent de vader of duomoeder het (ongeboren) kind en bent u ongehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

  Nadat het kind erkend (en geboren) is, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen. Ouderlijk gezag vraagt u met DigiD aan bij de rechtbank. U hoeft geen schriftelijke bewijsstukken mee te sturen.

  Erkent u het (ongeboren) kind ná 1 januari 2023?

  Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.