Intentieovereenkomst

De gemeente heeft samen met Rialto en PLUS vastgoed een intentieovereenkomst gesloten om de herontwikkeling van Schonckplein verder te onderzoeken. Het komende jaar gaan we dan ook gebruiken om het volgende te onderzoeken:

  • Is het haalbaar om een nieuwe supermarkt van maximaal 1.600 m2 bruto vloer oppervlakte te realiseren op het Schonckplein?
  • Kunnen we eventuele woningen/appartementen toevoegen?
  • Hoe geven we invulling aan de huidige winkellocatie?
  • Hoe verbeteren we de inrichting van de openbare ruimte op en rond het plein?

Het haalbaarheidsonderzoek gaat gepaard met een ontwikkelvisie voor het gehele Schonckplein. De ontwikkelvisie leggen we naar verwachting in 2023 voor aan de gemeenteraad. 

Participatie

In de overeenkomst is afgesproken dat Rialto een participatieplan opstelt dat aansluit op de (verkennende) fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Uit het participatieplan moet blijken met welke belanghebbenden partijen wordt gesproken, op welke manier en wat de mate van invloed gaat zijn bij het opstellen van de ontwikkelvisie. Op deze manier sluit het participatieproces aan bij de Notitie Burgerparticipatie zoals deze door de gemeenteraad op 24 februari 2022 is vastgesteld.