Inkoop- en aanbesteding

Voor het inkopen van diensten, leveringen en werken hanteren we een aanbestedingsbeleid.

Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel wij als de partijen die inschrijven zich moeten houden aan regels.

Bent u een lokale ondernemer en wilt u graag in aanmerking komen voor een opdracht van ons? Dan nodigen we u graag uit om zich in te schrijven. Er zijn verschillende manieren waarop u uw interesse kenbaar kunt maken. Hieronder een overzicht.

Meer informatie zoals onze GIBIT en algemene inkoopvoorwaarden vindt u onder 'Meer informatie'.

We kondigen Nationale en Europese aanbestedingen aan via TenderNed

  • Wanneer u zich hier registreert wordt u automatisch op de hoogte gehouden van openstaande opdrachten.
  • Ziet u een interessante aanbesteding? Dan kunt u zich via TenderNed hiervoor inschrijven.

Naast nationale en Europese aanbestedingen kennen we ook onderhandse aanbestedingen. 

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen nodigt de aanbestedende dienst minimaal drie en maximaal vijf gegadigden uit om een offerte uit te brengen. Hierbij vragen we, indien aanwezig, minimaal twee lokale, geschikte ondernemers. 

 

We kopen jaarlijks allerlei producten en diensten in: van grote, unieke projecten als het aanleggen van wegen tot de aanschaf van softwarepakketten, elektriciteit, bedrijfskleding, inhuur schoonmaak. Ons belangrijkste doel is het verkrijgen van een goede kwaliteit tegen de juiste prijs.

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt een handvat voor medewerkers en opdrachtnemers als het gaat om inkoop. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid inclusief onze algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten zijn o.a. gebaseerd op de nieuwe regels van de Aanbestedingswet 2012, d.d. 1 juli 2016.

Het beschrijft onder meer hoe we bij de inkoop:

  • omgaat met relevante regelgeving
  • omgaat met de maatschappij
  • omgaat met de markt en ondernemers
  • en hoe de inkoop binnen de gemeente is georganiseerd

Als de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moet deze aanbesteed worden.

  • de drempel voor Werken is € 5.350.000 excl. BTW
  • de drempel voor Leveringen en Diensten is € 214.000 excl. BTW 

Aanbestedingsbeleid

Nationaal openbare en Europese aanbestedingen kondigen we aan op Tenderned. Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel wij als de partijen die inschrijven zich moeten houden aan regels. 

Naast nationale en Europese aanbestedingen kennen we ook meervoudige onderhandse aanbestedingen. Hierbij nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria minimaal 3 en maximaal 5 gegadigden uit om een offerte in te dienen. Hierbij vragen we, indien aanwezig, minimaal 2 lokale, geschikte ondernemers. Wilt u een opdracht uitvoeren? Dan kunt u het beste contact opnemen met de Gemeentewinkel, tel 14 0162. Op de pagina 'Onderhandse aanbestedingen' vindt u alle aanbestedingen die wij op de planning hebben.

Kunt u bovenstaande bestanden niet openen en/of lezen? Neem dan contact met ons op via info@geertruidenberg.nl.