Informatie over het project

De afgelopen tijd onderzochten supermarkt Plus en projectontwikkelaar Rialto samen met gemeente Geertruidenberg de mogelijkheden voor een volwaardige supermarkt op het Schonckplein in Geertruidenberg. Daarbij hebben ze onder andere nagedacht over de volgende onderwerpen:

  • Is het haalbaar om een nieuwe supermarkt van maximaal 1.600 m² te realiseren op het Schonckplein?
  • Kunnen we eventuele woningen/appartementen toevoegen?
  • Hoe geven we invulling aan de huidige winkellocatie?
  • Hoe verbeteren we de inrichting van de openbare ruimte op en rond het plein?

Wilt u op de hoogte blijven?

Houd onze website dan in de gaten. Daarnaast brengen we wekelijks een algemene nieuwsbrief uit waarin ook informatie komt over de ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via Geertruidenberg.nl/nieuwsbrieven.

We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden mee kunnen denken en zich gehoord voelen. Daarom doorlopen we een participatieproces. In het eerste kwartaal van 2024 willen we de ideeën en opmerkingen over de ontwikkelingen aan het Schonckplein ophalen bij onze inwoners. Direct omwonenden worden daarvoor uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten. Voor overige inwoners en belanghebbenden doen we dit via een digitale enquête. We nemen de resultaten van de enquête mee in de uitwerking van de ontwikkelvisie/startnotitie voor het Schonckplein. Vervolgens is er later in het jaar nog een moment voor inwoners en belanghebbenden om mee te denken. Daarover worden de betrokken partijen tijdig geïnformeerd.

In 2024 beginnen we met het ophalen van ideeën van inwoners en belanghebbenden met een digitale enquête. We nemen de resultaten van de enquête mee in de uitwerking van de ontwikkelvisie/startnotitie. Na vaststelling van deze visie/notitie door de gemeenteraad (naar verwachting in juni 2024) gaan we verder met het opstellen van het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp. Naar verwachting kan eind 2025 de vergunning voor de bouw van de nieuwe supermarkt worden aangevraagd.