Informatie over het project

Rialto heeft architect Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten uit Breda gevraagd om een concept te ontwerpen voor het Schonckplein. De eerste schetsen zijn aan de direct omwonenden en belanghebbenden gepresenteerd op de inloopavond op 6 februari 2024. 

Omdat de gemeente, Rialto en PLUS waarde hechten aan de bewoners en gebruikers van het Schonckplein willen we er voor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden mee kunnen denken en zich gehoord voelen. Daarom doorlopen we een participatieproces. 

Enquête

In het eerste kwartaal van 2024 haalden we de ideeën en opmerkingen over de ontwikkelingen aan het Schonckplein op bij onze inwoners. Direct omwonenden werden daarvoor uitgenodigd voor twee inloopbijeenkomsten. 

Voor overige inwoners en belanghebbenden deden we dit via een digitale enquête. Er zijn diverse kanalen ingezet om iedereen te attenderen op het invullen van de enquête. Ook was deze fysiek in te vullen tijdens de  eerste inloopbijeenkomst en tijdens een inloopmiddag bij de PLUS op 21 februari 2024. De enquête was in te vullen vanaf 6 februari tot en met 25 februari 2024. 

Op onze pagina over de enquête vindt u een overzicht van de resultaten.

We nemen de resultaten van de enquête mee in de uitwerking van de ontwikkelvisie/startnotitie. Na vaststelling van deze visie/notitie door de gemeenteraad (naar verwachting in september 2024) gaan we verder met het opstellen van het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp. Naar verwachting kan eind 2025 de vergunning voor de bouw van de nieuwe supermarkt worden aangevraagd. 

Houd onze website dan in de gaten. Wij delen ook regelmatig nieuws over het Schonckplein via onze gemeentepagina in De Langstraat. Daarnaast brengen we wekelijks een algemene nieuwsbrief uit waarin ook informatie komt over de ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via Geertruidenberg.nl/nieuwsbrieven.