Individuele studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Voor studenten met een beperking is bijverdienen vaak moeilijk. In dat geval kan de individuele studietoeslag een uitkomst zijn. Aan de individuele studietoeslag zijn voorwaarden verbonden.

U kunt de individuele studietoeslag aanvragen via het online aanvraagformulier.

Aanvraagformulier minimaregelingen

Toestemmingsformulier partner

  • U woont in de gemeente Geertruidenberg.
  • U heeft recht op WTOS of studiefinanciering.
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering van het UWV.
  • Als direct gevolg van uw ziekte of beperking bent u structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verwerven.

Voor het recht op Individuele studietoeslag bestaat geen leeftijdsgrens.

Door de regering is een minimumbedrag voor de hoogte van de studietoeslag vastgelegd. Bij dit bedrag is rekening gehouden met het toepasselijke jeugd-WML (wettelijk minimumloon).

Leeftijd in jaren Verhouding jeugd WML t.o.v regulier WML Netto bedragen studietoeslag per maand
21 en ouder 100% € 300
20 80% € 240
19 60% € 180
18 50 % € 150
17 39,5% € 118,50
16 34,5% € 103,50
15 30% € 90 

 

Voldoet u aan de voorwaarden van de Individuele studietoeslag? Of denkt u te voldoen aan de voorwaarden voor de Individuele studietoeslag? Neem dan contact op met het Loket Werk, Inkomen en Zorg of stuur een e-mail naar info@geertruidenberg.nl. Heeft u een bijstandsuitkering? Neem dan contact op met uw klantmanager.