Individuele inkomenstoeslag

U heeft al langere tijd een laag inkomen of minimuminkomen. U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een aanvulling op uw inkomen. 

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen via het online aanvraagformulier.

Aanvraagformulier minimaregelingen

Toestemmingsformulier partner

  • U woont in de gemeente Geertruidenberg.
  • U bent ouder dan 21 jaar, maar nog niet AOW-gerechtigd.
  • U heeft geen of weinig inkomen. Uw inkomen is de afgelopen 3 jaar niet hoger geweest dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
  • U heeft geen tot weinig vermogen. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 6.505 (alleenstaande) of € 13.010 (getrouwd, samenwonend of alleenstaande ouder). Dit zijn uw bezittingen (zoals bankrekeningen, motorvoertuigen, geldverzekeringen, Paypal, etc.) min uw eventuele schulden.
  • U heeft in de afgelopen 3 jaar geen WTOS of studiefinanciering ontvangen
  • U heeft tijdens de afgelopen periode van 12 maanden niet eerder een bijdrage in het kader van de individuele inkomenstoeslag ontvangen.
  • U heeft geen of heel weinig kans om uw inkomstenenpositie of inkomenspositie te verbeteren.

De bijdrage is een percentage van de bijstandsnorm voor gehuwden, zoals vastgesteld aan het begin van een kalenderjaar. Voor gehuwden is dat 20%, voor een alleenstaande ouder is dat 17,5% en voor een alleenstaande is dat 15%.

In 2022 betekent dat het volgende:

  • Gehuwden 20% van € 1.559,58 = € 311,92
  • Alleenstaande ouder 17,5% van € 1.559,58 = € 272,93
  • Alleenstaande 15% van € 1.559,58 = € 233,94

Voldoet u aan de voorwaarden van de Individuele inkomenstoeslag? Of denkt u te voldoen aan de voorwaarden voor de Individuele inkomenstoeslag? Neem dan contact op met het Loket Werk, Inkomen en Zorg of stuur een e-mail naar info@geertruidenberg.nl. Heeft u een bijstandsuitkering? Neemt u dan contact op met uw klantmanager.