Hulp voor mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen lange tijd en onbetaald voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, kind, familielid, vriend of buurvrouw. Soms heeft u als mantelzorger hulp of ondersteuning nodig. Surplus Welzijn kan u daarbij helpen. Neem contact op met Surplus Welzijn voor vragen en/of hulp.