Hulp voor gezinnen en kinderen

Alleen samenDoor het coronavirus zitten kinderen en gezinnen gedeeltelijk thuis. De structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Hoe leidt u dat in goede banen en waar kunt u terecht als dat niet goed lukt? Het is fijn te weten dat er hulp is voor u en uw gezin. We zetten hier de belangrijkste algemene informatie voor u op een rij.

Voor kwetsbare kinderen is er ook een speciaal crisisfonds. Het helpt de kinderen met allerlei producten die nu noodzakelijk zijn. Zodat de kinderen kunnen leren, maar ook even kunnen ontspannen om de stress wat af te laten nemen.

Voor wie is dit crisisfonds?

Voor kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting. En dan met name:

  • kinderen die uit huis geplaatst zijn;
  • kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel of intensieve inzet van Veilig Thuis;
  • kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s;
  • kinderen in de pleegzorg.

Wie kan de aanvraag doen?

De aanvraag voor het crisisfonds kan door een professionele hulpverlener ingediend worden.

Kijk voor meer informatie en de werkwijze op: samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl.

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de  spanningen thuis op. Want voor iedereen is het een uitdaging om het nu thuis leuk en gezellig te houden. De Rijksoverheid en Veilig Thuis geven tips en betrouwbare informatie voor wanneer het wat lastiger gaat.

Check het overzicht van de Rijksoverheid wanneer de spanningen thuis oplopen.

Veilig Thuis

Zoek steun of hulp als u zelf geen oplossing voor het probleem kan bedenken. U mag elke dag, 24 uur per dag, Veilig Thuis bellen op 0800-2000. Voor een luisterend oor en advies over de situatie waarover u zich zorgen maakt. Dit kan ook anoniem. Bij direct gevaar bel 112. Veilig Thuis geeft ook tips hoe u het thuis veilig en prettig houd.

Hieronder vindt u een opsomming van een aantal betrouwbare bronnen en tips rondom corona en jeugd.

Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (CJG)

Het CJG geeft advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals. Het CJG heeft het online initiatief Coronapraat opgezet.

Coronapraat

Een online aanbod waar kinderen in kleine groepjes elkaars ervaringen en vragen delen onder begeleiding van een jeugdprofessional.

Het Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers graag zo goed mogelijk over het coronavirus:

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Hoe praat u met kinderen over het coronavirus? U vindt tips op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie