Huisvestingsverordening

Wat regelt de Huisvestingsverordening?

Met de Huisvestingsverordening wordt geregeld dat 25% van de jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen binnen onze gemeente kunnen worden toegewezen aan inwoners met binding met de gemeente Geertruidenberg.

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de verordening als er sprake is van binding.

Er is sprake van binding als:

 • U op het moment van aanvragen ten minste zes jaar onafgebroken in de gemeente Geertruidenberg ingeschreven staat; OF
 • U in de voorgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken in de gemeente Geertruidenberg ingeschreven hebt gestaan.

Voorwaarden

Naast de eis van binding zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen:

 1. U moet ingeschreven zijn bij het platform Klik voor Wonen. Hier worden de woningen op geadverteerd. Bent u niet ingeschreven, kunt u niet met de verordening reageren op woningen.
 2. Passend toewijzen gaat altijd boven de verordening. U kunt dus alleen op woningen reageren die passend zijn bij uw huishouden en inkomen. Reageert u op een woning die niet passend is bij uw situatie, maar wel voorrang biedt aan inwoners met binding? Dan zult u deze woning niet toegewezen krijgen. Voor meer informatie over passend toewijzen: Klikvoorwonen.nl/passend-toewijzen
 3. Let op! Niet alle woningen uit gemeente Geertruidenberg worden met deze voorrang verhuurd. Als er andere mensen uit Geertruidenberg zijn, die ook voldoen aan de voorrangseis en op dezelfde woning reageren, dan wordt de volgorde op basis van inschrijfduur bepaald.

Hoe werkt het?

Bent u woonachtig in de gemeente Geertruidenberg? Dan geldt het volgende stappenplan:

 1. U vraagt een huisvestingsverordening document aan bij de gemeente Geertruidenberg. De kosten hiervoor bedragen €10,50. Wij controleren vervolgens of u voldoet aan de eis van binding. Er komt dan op het document een stempel te staan dat u in aanmerking komt met een handtekening vanuit de gemeente.
 2. U mailt het document inclusief stempel en handtekening en uw inschrijfnummer van Klik voor Wonen naar het mailadres van Thuisvester: klantenservice@thuisvester.nl. U kunt het document ook fysiek bij de balie van Thuisvester aanleveren. Zij uploaden uw uittreksel in het systeem van Klik voor Wonen. LET OP: u moet hiervan een bevestiging krijgen. Pas na bevestiging kunt u reageren op woningen die geadverteerd worden voor inwoners met binding. Dit kunt u zien in Mijn Klik voor Wonen.
 3. Na bevestiging kunt u reageren op woningen die via Klik voor Wonen worden geadverteerd met ‘inwoners met binding’.

Bent u woonachtig in een andere gemeente, maar heeft u wel binding op basis van de voorgaande tien jaar? Dan geldt het volgende stappenplan:

 1. U vraagt een BRP-uittreksel (inclusief adreshistorie) aan bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden door uw eigen gemeente bepaald en kunt u daar navragen. Let op dat u specifiek vraagt om adreshistorie.
 2. U mailt dit document naar de gemeente Geertruidenberg. Dit kan naar burgerzaken@geertruidenberg.nl. Wij controleren vervolgens of u voldoet aan de eis van binding. Er komt dan op het uittreksel een stempel te staan dat u in aanmerking komt en een handtekening vanuit de gemeente.
 3. U mailt dit uittrekself inclusief stempel en handtekening EN uw inschrijfnummer van Klik voor Wonen naar het mailadres van Thuisvester: klantenservice@thuisvester.nl. U kunt het document ook fysiek bij de balie van Thuisvester aanleveren. Zij uploaden uw uittreksel in het systeem van Klik voor Wonen. LET OP: u moet hiervan een bevestiging krijgen. Pas na bevestiging kunt u reageren op woningen die geadverteerd worden voor inwoners met binding. Dit kunt u zien in Mijn Klik voor Wonen.
 4. Na bevestiging kunt u reageren op woningen die via Klik voor Wonen worden geadverteerd met ‘inwoners met binding’.