Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

  • TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen Rilland en het nieuw te bouwen 380 kV hoogspanningsstation bij Tilburg.
  • Deze projecten vallen onder de rijkscoƶrdinatieregeling.
  • De inpassingsplannen voor Zuid-West 380 kV Oost en het 380 kV Hoogspanningsstation Tilburg hebben ter inzage gelegen. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State.
  • Verwachte ingebruikname in 2030.