G'Kader 2023

Op 2 maart 2023 heeft de gemeenteraad het G'Kader 2023 vastgesteld. In het G'Kader staat op welke manier de raad, het college en de ambtelijke organisatie de komende periode samenwerken voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg. 

Lees hier het G'Kader2023

De gemeente Geertruidenberg deed mee aan een pilot. Deze pilot werd georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Necker van Naem. Het doel van de pilot was om kritisch te kijken naar de manier waarop er wordt samengewerkt en om de verhouding te verbeteren. De manier waarop was vormvrij.

Er werd een werkgroep gevormd van raadsleden, de griffier, de burgemeester en de gemeentesecretaris. Deze werkgroep bereidde alles voor. Op basis van een vragenlijst en uitgebreide gesprekken met de raad en het college zijn de belangrijkste thema's naar voren gekomen.

Necker van Naem heeft een tekst gemaakt over deze thema's. De werkgroep heeft hier haar visie op gegeven. Deze tekst is het G'Kader 2023 genoemd. Daarna is het G'Kader 2023 besproken op de Heidag van de raad en het college. Tijdens de Heidag is er een tekenplaat gemaakt.

Op 2 maart heeft de raad het G'Kader 2023 officieel vastgesteld. De raad, het college en de ambtelijke organisatie gaan er nu mee aan de slag. De tekenplaat komt in de raadzaal te hangen.

In het G'Kader 2023 zijn een aantal belangrijke thema's opgenomen. Hieronder lees je meer over deze thema's.

Centrale waarden waar vanuit wij werken

Om goed te kunnen samenwerken zijn er centrale waarden nodig. Deze waarden zijn:

 • Luisteren
 • Respect
 • Vertrouwen
 • (Zelf)reflectie
 • Verenigd in verschil

Rolopvatting gemeenteraad en college

De gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie hebben allemaal een eigen rol. Iedereen moet zich bewust zijn van die rollen. De gemeenteraad heeft bijvoorbeeld een controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak. Het college voert beleid binnen de kaders van de raad en legt hier verantwoording over af. 

Informatievoorziening door het college aan de gemeenteraad

Om als gemeenteraad alle taken goed uit te voeren, is het belangrijk dat de informatievoorziening en verantwoording vanuit het college goed is. Dat geldt zowel voor de actieve als de passieve informatievoorziening.

Betrekken van inwoners bij onze gemeente

De raad en het college besturen onze gemeente voor onze inwoners. Onze bewoners zijn erg betrokken maar weten de gemeente niet altijd te vinden met hun ideeën, wensen en problemen of hebben hier geen tijd voor. Als gemeente willen we daar beter op in spelen. Niet alleen als politieke partijen of fracties, maar ook als gehele gemeenteraad. Zo besturen we de gemeente samen, en niet alleen vanuit het gemeentehuis.

De raad en het college zijn op Heidag geweest. Tijdens de Heidag is het G'Kader 2023 besproken. Alle raadsleden en collegeleden hebben een pitch gehouden over wat zij belangrijk vinden in het G'Kader. De tekenplaat is een samenvatting van alle pitches die zijn gegeven.

Op de tekenplaat staan tekeningen over:

 • De kernwaarden van het G'Kader (luisteren, respect, vertrouwen, zelfreflectie en verenigd in verschil)
 • De inzet is goed, iedereen krijgt daar een 10 voor. Maar doen we dit op een efficiënte manier?
 • Is het duidelijk voor de inwoners wat we doen? Vertellen we voldoende wat we doen en wanneer?
 • Meer transparantie naar inwoners
 • We moeten elkaar informeel meer treffen. Goede relaties binnen en buiten het gemeentehuis
 • Elkaar aanspreken
 • Verschillen in perspectieven
 • Geen oude koeien uit de sloot halen
 • Een plek om samen te komen
 • Meer naar buiten toe
 • Elkaar vaker complimenten geven
 • We moeten dit alles gaan onderhouden met elkaar

Tekenplaat over de Heidag van de raad en het college