ESF-subsidie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Werken, in de vorm van een vaste baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding, is daar een belangrijk onderdeel van. 

Inwoners met een bijstandsuitkering helpen we bij hun volgende stap naar werk en zelfredzaamheid. Voor iedere inwoner betekent dit iets anders. Voor de ene inwoner is scholing belangrijk, voor de ander is structuur aanbrengen in de dag genoeg. Binnen onze gemeente hebben we verschillende projecten om inwoners en werkgevers hierbij te helpen. Door werkzoekenden, organisaties, bedrijven en scholen met elkaar te verbinden zorgen we er samen voor dat iedereen een plek heeft in onze samenleving.

Voor een aantal van deze projecten krijgen we geld van de Europese Unie. Dit wordt de ESF-subsidie genoemd. Het geld dat we van deze subsidie krijgen besteden we aan projectie die onze inwoners helpen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt en in hun zelfredzaamheid. 

Meer informatie over de ESF-subsidie is te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze subsidie maakt deel uit van een grotere groep maatregelen die de Europese Unie heeft genomen om de effecten van COVID-19 op de arbeidsmarkt te beperken en aan te pakken.