Energietoeslag lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm) krijgen een tegemoetkoming van € 800 voor de stijgende energiekosten. 

Energietoeslag aanvragen

Toestemmingsformulier partner

Bent u bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden, dan wordt de energietoeslag automatisch overgemaakt voor 1 juni 2022.

U bent bekend bij de gemeente als:

 • U een uitkering van de gemeente (algemene bijstand, IOAW, IOAZ, BBZ) ontvangt.
 • U een aanvullende inkomensvoorziening ouderen van de Sociale Verzekeringsbank  (AIO-uitkering) krijgt. De gemeente ontvangt uw gegevens van de Sociale Verzekeringsbank.
 • U een minimaregeling van de gemeente ontvangt.
 • U een collectieve zorgverzekering via de gemeente heeft afgesloten.
 • U bent toegelaten tot een minnelijk schuldhulpverleningstraject via de Kredietbank Nederland (MNSP) of een wettelijk traject via de rechtbank (WSNP).

Uw netto gezinsinkomen inclusief vakantiegeld is laag en bedraagt niet meer dan 120% van de bijstandsnorm. In de tabel staat welk bedrag voor u geldt.

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.310,05
Gehuwd/samenwonend € 1871,50
Vanaf de pensioengerichte leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1477,22
Gehuwd/samenwonend € 1971,05

 

U kunt energietoeslag aanvragen als:

 • u in Geertruidenberg woont
 • u geen automatische toekenning van de gemeente heeft, maar wel een laag inkomen (in de tabel op deze pagina staat welk bedrag voor u geldt)
 • u een huishouden vormt en de energienota betaalt 
 • u in ieder geval 3 maanden een laag inkomen heeft op de datum van de aanvraag
 • u ouder bent dan 21 jaar

Voorwaarden

 • aanvragen kan vanaf 1 mei tot en met 10 december 2022
 • na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken antwoord
 • uw vermogen wordt niet meegerekend

Is uw netto maandinkomen hoger dan bovenstaande bedragen en heeft u te maken met energiearmoede of betalingsproblemen door de gestegen energiekosten, dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Om te kunnen beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt, hebben wij gegevens van u nodig. Mocht u willen weten of u in aanmerking komt een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand, dan kunt u vanaf 1 mei contact met ons opnemen via 14 0162.

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag. Gemeenten mogen de energietoeslag al geven. Wij doen ons best om dit zo snel mogelijk te regelen. Dit kost helaas wat tijd.

Omdat ook andere kosten, zoals de dagelijkse boodschappen stijgen, kan het zijn dat u steeds moeilijker uitkomt met uw inkomen. Misschien lukt het u niet meer om uw rekeningen op tijd te betalen. Onze medewerkers kunnen, samen met u, naar uw financiële situatie kijken.

Heeft u hierover vragen of wilt u een afspraak maken. Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het cluster Gemeentewinkel, team vroegsignalering (telefoonnummer 140162 of per mail vroegsignalering@geertruidenberg.nl).

De gemeente Geertruidenberg blijft in beweging om energiebesparing te stimuleren. Om u hierbij te helpen hebben wij een aparte website voor duurzaamheid aangemaakt: www.duurzaamgeertruidenberg.nl

U kunt via deze site een informatiepakket aanvragen of tips lezen om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 14 0162.