Energietoeslag lage inkomens

Energietoeslag 2023: aanvragen kan nog niet

Ook in 2023 kunnen inwoners een energietoeslag van € 1.300 ontvangen. De rijksoverheid is nog bezig om hiervoor een wet te maken. Deze is naar verwachting in de zomer van 2023 klaar. Vervolgens wordt de energietoeslag door gemeenten uitbetaald. Dat is vermoedelijk in de zomer. Op dit moment wordt bekeken of gemeente Geertruidenberg vooruitlopend op de nieuwe wetgeving een deel van de € 1.300 al kan uitkeren. 

De energieprijzen zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Het Rijk heeft in 2022 voor inwoners met een laag inkomen de energietoeslag in het leven geroepen. Ook in 2023 ontvangen minima een energietoeslag. De benodigde landelijke wetgeving voor de energietoeslag 2023 is helaas nog niet klaar. Waarschijnlijk is de wetgeving komende zomer gereed. Gemeenten kunnen de energietoeslag 2023 dan in het najaar overmaken. Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving ontvangen inwoners van Geertruidenberg, die een energietoeslag 2022 hebben gekregen, alvast een vooruitbetaling van € 500 op de energietoeslag 2023. Heeft u in 2022 een energietoeslag ontvangen? Dan ontvangt u automatisch het bedrag van € 500. U hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen. U ontvangt voor 1 maart een brief over de uitbetaling van € 500.

Heeft u een netto maandinkomen dat iets hoger dan 120% bijstandsnorm is en/of heeft u betalingsproblemen door de gestegen energiekosten? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand of het noodfonds. Mocht u willen weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand of het noodfonds, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0162.