Energietoeslag lage inkomens

Energietoeslag 2023: aanvragen kan nog niet

De energieprijzen zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Het Rijk heeft in 2022 voor inwoners met een laag inkomen de energietoeslag in het leven geroepen. Ook in 2023 ontvangen minima een energietoeslag. De benodigde landelijke wetgeving voor de energietoeslag 2023 is helaas nog niet klaar. Waarschijnlijk is de wetgeving komende zomer gereed. Gemeenten kunnen de energietoeslag 2023 dan in het najaar overmaken. Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving hebben inwoners van Geertruidenberg, die een energietoeslag 2022 hebben gekregen, een vooruitbetaling van € 500 op de energietoeslag 2023 ontvangen.

Heeft u betalingsproblemen door de gestegen energiekosten? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand of het noodfonds. Mocht u willen weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand of het noodfonds, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0162.