Energietoeslag lage inkomens

De prijzen van energie zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Voor huishoudens met een laag inkomen of net boven het sociaal minimum (tot 120% van de geldende bijstandsnorm) is er een extra tegemoetkoming vanuit het Rijk: de eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Ook ondernemers met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen de eenmalige energietoeslag aanvragen.

Update: Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat de energietoeslag van € 800 wordt verhoogd naar € 1300. Wanneer u al eerder de energietoeslag van € 800 heeft ontvangen, wordt voor 1 oktober de extra toekenning van € 500 automatisch aan u overgemaakt.

Energietoeslag aanvragen

Toestemmingsformulier partner

In onderstaande tabel de maximale maandinkomens (inclusief vakantiegeld) om in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag.

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.322,18
Gehuwd/samenwonend € 1888,84
Vanaf de pensioengerichte leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1470,80
Gehuwd/samenwonend € 1992,43

Bij de bepaling van de maximale inkomensgrenzen wordt ook gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld naar uw woonsituatie of als een partner niet tot het huishouden behoort. Vandaar dat de maximale inkomensgrenzen anders kunnen zijn dan hierboven vermeld.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

U kunt via bovenstaand formulier de toeslag zelf aanvragen. Vervolgens beoordeelt de gemeente of u recht heeft op de energietoeslag.

Heeft u niet de mogelijkheid om de energietoeslag digitaal aan te vragen? dan kunt u contact met de gemeente opnemen via telefoonnummer 14 0162. U ontvangt dan een papieren formulier.

U kunt energietoeslag aanvragen als:

 • u in Geertruidenberg woont
 • u een laag inkomen heeft (zie bovenstaande bedragen op deze pagina)
 • u een huishouden vormt en de energienota betaalt 
 • u in ieder geval 3 maanden een laag inkomen heeft op de datum van de aanvraag
 • u ouder bent dan 21 jaar

U kunt de energietoeslag aanvragen tot 31 december 2022.

U kunt geen energietoeslag aanvragen als u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent jonger dan 27 jaar en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
 • gedetineerd bent;
 • als u kostendeler bent (u bent inwonend en deelt de kosten met één of meerdere volwassen personen. De hoofdbewoner van het adres kan wel in aanmerking komen voor de energietoeslag als aan de voorwaarden wordt voldaan).

Is uw netto maandinkomen hoger dan bovenstaande bedragen en heeft u te maken met energiearmoede of betalingsproblemen door de gestegen energiekosten, dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Om te kunnen beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt, hebben wij gegevens van u nodig. Mocht u willen weten of u in aanmerking komt een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand, dan kunt u vanaf 1 mei contact met ons opnemen via 14 0162.

Sinds mei kunnen huishoudens tot 120% bijstandsnorm een eenmalige energietoeslag van € 800 aanvragen. Op 5 juli heeft het kabinet aangekondigd dat de energietoeslag van € 800 wordt verhoogd naar € 1300. Wanneer u al eerder de energietoeslag van € 800 heeft ontvangen, wordt voor 1 oktober de extra toekenning van € 500 automatisch aan u overgemaakt.

 

Omdat ook andere kosten, zoals de dagelijkse boodschappen stijgen, kan het zijn dat u steeds moeilijker uitkomt met uw inkomen. Misschien lukt het u niet meer om uw rekeningen op tijd te betalen. Onze medewerkers kunnen, samen met u, naar uw financiële situatie kijken.

Heeft u hierover vragen of wilt u een afspraak maken. Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het cluster Gemeentewinkel, team vroegsignalering (telefoonnummer 140162 of per mail vroegsignalering@geertruidenberg.nl).

De gemeente Geertruidenberg blijft in beweging om energiebesparing te stimuleren. Om u hierbij te helpen hebben wij een aparte website voor duurzaamheid aangemaakt: www.duurzaamgeertruidenberg.nl

U kunt via deze site een informatiepakket aanvragen of tips lezen om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Dan kunt u terecht bij Balie Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van Theek 5. 

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 14 0162.