Een veilige straat

U blijft langer zelfstandig thuis wonen. U woning is daar geschikt voor, maar u vindt dat uw straat of buurt niet toegankelijk of veilig. Of u kunt niet op een veilige manier bij winkels of voorzieningen komen. U kunt uw tips of ideeën doorgeven aan de gemeente via 14 0162.

Voorbeelden van onveilige en moeilijk bereikbare straat of buurt

  • U kunt niet met uw rollator of scootmobiel over het trottoir
  • Er is niet genoeg parkeerruimte voor uw scootmobiel
  • Er zijn geen winkels en voorzieningen in de buurt
  • Winkels en voorzieningen zijn niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel
  • Onvoldoende bankjes om onderweg op te rusten
  • Straten zijn te druk om veilig naar winkels, buurtcentrum en andere voorzieningen toe te komen
  • Slechte straatverlichting