Delta Rhine Corridor

• Een consortium van private partijen wil de Delta Rhine Corridor realiseren. Dit gaat om een ondergrondse strook met buisleidingen en mogelijk kabels voor het transport van verschillende stoffen en elektriciteit tussen industrieclusters in Nederland en Duitsland. Wat precies vervoerd gaat worden is nog onbekend. Op dit moment loopt er een verkenning naar CO2, waterstof, propeen, LPG, ammoniak en gelijkstroom.
• Dit project valt onder de rijkscoördinatieregeling en is opgenomen in het MIEK.
• Start ruimtelijke procedure naar verwachting 1e helft 2023.
• Verwachte ingebruikname in 2027.