Collegeakkoord 2022-2026

In juli 2022 stelden we het coalitieakkoord “Een gemeenteraad voor drie kernen” vast. In dit akkoord staat dat we de nadere uitwerking ervan, het collegeakkoord, aan het eind van 2022 presenteren. Op deze pagina kunt u het collegeakkoord 2022-2026 downloaden. 

Het collegeakkoord geeft inhoud en richting aan het gemeentelijk beleid. In dit akkoord staan veel ambities. Maar de samenleving verandert razendsnel en we moeten hier goed op inspelen. Dit vraagt flexibiliteit. Ook zullen we onze ambities soms moeten bijstellen en temporiseren. In andere gevallen zullen we er juist een tandje bij moeten zetten. In het collegeakkoord vindt u de inhoudelijke en financiële kaders.

Collegeakkoord downloaden

In een aantal korte video’s vertellen de burgemeester en wethouders u de komende tijd graag meer over de plannen van de gemeente voor de komende jaren. Het zijn belangrijke jaren waarin we  aan de slag gaan met uitdagingen waar u als inwoner ook mee te maken heeft. Bijvoorbeeld het tekort aan woningen in onze gemeente, de stijgende energiekosten en de klimaatverandering. Ook ligt er een uitdaging om hulp en zorg te kunnen blijven bieden waar die nodig is. Want de zorgkosten stijgen en er is een tekort aan personeel.

Ons doel is dat u fijn en veilig kunt wonen, werken en leven in onze gastvrije gemeente. En dat iedereen mee kan doen naar vermogen. Een mooie uitdaging vinden wij, waar wij graag mee aan de slag gaan voor en met u. Want we zullen u de komende tijd ook regelmatig vragen met ons mee te denken.

Bekijk de video's