Collecteren

Collecteren is het houden van een openbare inzameling van geld of goederen  of daarvoor een intekenlijst aanbieden. Er mag alleen voor een algemeen goed doel worden gecollecteerd. U heeft dan een vergunning nodig.

Staat uw organisatie, stichting of fonds op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Dan mag u in de aangewezen periode collecteren. U hoeft dit niet te melden.

Bent u een vereniging of stichting in onze gemeente en streeft u een algemeen (gemeenschaps)belang na? Dan kunt u volstaan met een melding.

Aanvragen collectevergunning (eHerkenning)

Per week mag er maar door één organisatie, stichting of fonds worden geworven. Op het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kunt u het rooster zien waarop de “vrije perioden” zijn weergegeven.  

U kunt een aanvraag online indienen / melden. U heeft hiervoor e-herkenning nodig. 

Aanvragen collectevergunning

 

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning. De kosten bedragen €11,90 (2021).  Voor een melding hoeft u niets te betalen.