Buurtbemiddeling

Beter een goede buur, dan een verre vriend. Misschien een cliché, maar wel een dat hout snijdt. Het komt de veiligheid en leefbaarheid van een wijk immers ten goede als buren goed met elkaar kunnen opschieten.

Helaas is dit niet altijd de realiteit. Kleine ergernissen – zoals overhangende takken, harde muziek, of overlast van kinderen, auto’s of huisdieren – kunnen uitgroeien tot fikse burenruzies. Dat is jammer en niet nodig.

Buurtbemiddeling maakt irritaties en problemen in een vroegtijdig stadium bespreekbaar en laat partijen samen tot een oplossing komen. Goed getrainde vrijwillige bemiddelaars bemiddelen hierbij. Ze geven géén oordeel en dragen géén oplossing aan. Wel helpen ze om samen een oplossing te bedenken die voor beide partijen aanvaardbaar is. Want alleen dan voorkom je dat het probleem zich weer voordoet.

U neemt contact op met de coördinator buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is. De coördinator stelt vervolgens twee buurtbemiddelaars aan, die uw verhaal komen aanhoren. Daarna gaan ze bij de andere partij langs, om ook die kant van het verhaal te horen. Elk conflict wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Vervolgens vindt er op neutraal terrein een gezamenlijk gesprek plaats. De bemiddelaar zorgt ervoor dat dit soepel verloopt. Beide partijen bedenken samen oplossingen om de situatie te verbeteren en leggen gemaakte afspraken zo nodig schriftelijk vast.

Na een paar weken informeren de buurtbemiddelaars opnieuw hoe het gaat. In veel gevallen is de communicatie hersteld en worden afspraken goed nagekomen. Zónder hulp van politie en justitie. Want een fijne buurt, waarin iedereen zich thuis voelt, willen we uiteindelijk allemaal.

Buurtbemiddeling is gratis. Aanmelden kan via telefoonnummer 0162-748600 of via e-mail: bboost@surplus.nl

Coördinator Buurtbemiddeling
Surplus Welzijn
Klappeijstraat 44
4901 HE Oosterhout

Conflicten waarbij sprake is van agressie, alcohol of drugs komen niet in aanmerking voor buurtbemiddeling. Datzelfde geldt voor conflicten met familieleden en problemen met instanties.

Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van gemeente Geertruidenberg, woningstichting Thuisvester en surplus welzijn.

Kijk voor meer informatie op Surplus.nl.