Blijverslening

De Blijverslening is bestemd voor ouderen die geen geld hebben voor woningaanpassingen om zo langer zelfstandig in hun woning te blijven wonen. Ook komen ze niet in aanmerking voor subsidie of een verhuisvergoeding. De Blijverslening is een lening met een lage rente en de optie om boetevrij af te lossen.

Hoe werkt het

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag en laat u weten of u voldoet aan de voorwaarden en in aanmerking komt voor een Blijverslening. 
 • Als u voor de Blijverslening in aanmerking komt sturen wij u aanvraag door naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze handelt uw aanvraag verder af.
 • De gemeente bepaalt zelf voor wie en waarvoor de Blijverslening wordt ingezet. 
 • De Blijverslening lost u annuïtair af.
 • Er is een persoonlijke Blijverslening en een hypothecaire Blijverslening

Voorwaarden

 • U heeft een koopwoning in de gemeente Geertruidenberg en woont hier minstens 5 jaar
 • Leenbedrag is € 2.500 tot € 10.000 bij consumptieve verstrekking en € 2.500 tot € 30.000 bij een hypothecaire verstrekking.
 • Looptijd lening:10 jaar voor een lening tot en met € 10.000. en 20 jaar voor een lening tot en met € 30.000.
 • U kunt meerdere aanpassingen in huis aanbrengen om uw huis levensloopbestendiger te maken.
 • De resthypotheek op uw woning samen met de Blijverslening mag in totaal niet meer zijn dan 80% van de meest recente WOZ-waarde.
 • De maatregelen die u wilt nemen, zijn gericht op langer thuis kunnen blijven wonen/aanpassing op basis van een zorgvraag. De werkzaamheden daarvoor mogen nog niet zijn gestart, op het moment dat u de aanvraag doet.