Bijstand voor oudere zelfstandigen (IOAZ)

De IOAZ is een bijstandsuitkering voor oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen. U bent gestopt met uw eigen bedrijf en u heeft een inkomen onder bijstandsniveau. De IOAZ vult uw inkomen aan op bijstandsniveau. Voorwaarden zijn onder andere dat u 55 jaar of ouder bent maar nog niet de AOW-leeftijd bereikt heeft.

Neem contact op met het loket Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente via 14 0162 als u meer informatie wilt.

Zie voor de voorwaarden bij rijksoverheid.nl