Bijstand voor oudere werkloze werknemer (IOAW)

De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als na uw 50e jaar werkloos bent geworden of wanneer u vóór 1 januari 1965 bent geboren en de volledige WW periode hebt doorlopen. Voor de IOAW geldt geen vermogensgrens. 

De voorwaarden voor de de IOAW uitkering vindt u hieronder. Komt u in aanmerking of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het loket Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente via telefoonnummer 14 0162.

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • bent geboren voor 1 januari 1965;
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. En u hebt de volledig WW-duur verbruikt.
  • U heeft na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

Zie voor de voorwaarden ook rijksoverheid.nl