Bijdrage voor zorgverzekering

U heeft een laag inkomen of weinig eigen geld. U kunt een bijdrage voor uw zorgverzekering aanvragen. Dit heet collectieve zorgverzekering. De gemeente betaalt mee aan de premie van uw zorgverzekering en u krijgt korting op de basisverzekering. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Voor het aanvragen neemt u contact op met de gemeente via 14 0162.

 • U woont in Geertruidenberg
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. € 1.236,50 (netto per maand als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent) of € 1.766,44 netto per maand (als u getrouwd of samenwoont). De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.
 • U heeft minder dan € 6.225 aan eigen geld (alleenstaande) of € 12.450 (getrouwd, samenwonend of alleenstaande ouder)
 • U mag geen achterstand hebben in de betalingen bij uw zorgverzekeraar

 • U krijgt korting op de basisverzekering
 • Bij een netto-inkomen tot 120% van het sociaal minimum betaalt de gemeente mee in de premie
 • U kunt zelf kiezen uit meerdere goede aanvullende verzekeringspakketten

U kunt ook nog kiezen om:

 • Uw eigen risico gespreid te betalen
 • Uw eigen bijdrage voor Wmo en Wet langdurige zorg (Wlz) mee te verzekeren

Vragen

Voor vragen over de zorgverzekering van de gemeente neem contact op met de klantenservice van:

 • CZ via telefoonnummer 088 55 57 777
 • VGZ via 0900 77 99 771