Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen:

  1. Automatische incasso
  2. Internetbankieren of overschrijfformulieren van uw bank
  3. Pinbetaling in de Gemeentewinkel
  4. Betalingsregeling

Vermeld bij uw betaling altijd uw aanslagnummer.

Als u de gemeentelijke belasting niet op tijd betaalt (niet voor de vervaldatum), dan krijgt u een herinnering toegestuurd. Betaalt u dan nog niet? Dan krijgt u een aanmaning. Hieraan zijn kosten verbonden. Betaalt u ook de aanmaning niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel. U moet dan binnen 2 dagen betalen. De gemeente heeft het recht beslag te leggen op uw spullen, salaris, uitkering of op geld dat op de bank staat.

Bent u het niet eens met de aanmaning?

Dan kunt u bezwaar maken bij de invorderingsambtenaar. Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de datum die op de aanmaning staat binnen zijn.

Als u geen machtiging heeft afgegeven voor de betaling van belastingen, dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via internetbankieren. U mag uw belastingen in 2 termijnen betalen. Zorg ervoor dat u de helft van het bedrag op de eerste vervaldatum betaald heeft. De tweede helft betaalt u voor de tweede vervaldatum. De vervaldata staan op het aanslagbiljet.

Het IBAN-rekeningnummer van de gemeente is NL17BNGH0285002635Bic BNGHNL2G. Vermeld bij overmaking het aanslagnummer.

Op uw aanslagbiljet vindt u een QR-code. Als u deze scant, opent automatisch internetbankieren. Heeft u zich aangemeld voor MijnOverheid? Dan ontvangt u een digitale aanslag waarmee u via iDeal kunt betalen.

Het is mogelijk om de belastingen via pin te betalen bij de gemeente. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14 0162.

Kunt u de belastingen niet betalen binnen de termijnen die op het aanslagbiljet staan? Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14 0162.

U kunt ook online een verzoek om betalingsregeling indienen. 

Verzoek betalingsregeling