Begraafplaatsen

De gemeente Geertruidenberg heeft 2 gemeentelijke begraafplaatsen en 4 begraafplaatsen die bij een van de plaatselijke kerken horen.

Wilt u meer weten? Bel dan 14 0162.

Het begraven van een overledene of bijzetten van een urn of asbus kost geld. 

  • De kosten voor een graf bedragen € 899,50 voor 10 jaar.
  • Als nabestaande moet u zelf zorgen voor het onderhoud van het graf en de grafsteen.
  • Het onderhoud van gezamenlijke zaken (zoals paden en heggen) is bij de prijs inbegrepen.
Overzicht kosten lijkbezorgingsrechten
Omschrijving Kosten
Inschrijven in het begraaf/urnenregister € 10,-
Begraafkosten (ter aarde bestellen, 12 jaar en ouder) € 429,50
Begraafkosten (ter aarde bestellen, jonger dan 12 jaar) €  290,-
Begraafkosten (tweediep, 1e uitgifte) € 499,-;.
Bijzetten van een urn/asbus in een particulier graf € 145,-
Kosten plaatsen columbarium-element t.b.v. bijzetten van een urn/asbus € 307,50
Begraven op afwijkende tijdstippen € 116,-
   
Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder) € 899,50
Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (jonger dan 12 jaar) € 609,50
Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder) € 899,50
Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en jonger) € 609,50
Recht voor het bijzetten van een urn/asbus in particulier graf € 0,00
Recht voor het bijzetten van een urn/asbus in columbarium 10 jaar incl. onderhoud € 754,50
Verlening bijgezet houden van een urn/asbus in een columbarium met 10 jaar incl. onderhoud € 754,50
Bijzetting grafrecht particulier graf binnen 10 jaar € 899,00 *
   
Reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar € 452,50 
Verlening reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar € 452,50
Reservering in een bestaand graf (dubbeldiep) € 452,50
   
Ruimen van een graf op verzoek € 435,-
Voor het schudden van een graf op verzoek € 435,-
Herbegraven in een ander (nieuw) graf op verzoek € 870,50
   
Het recht voor ter beschikking stellen van de urn/asbus en/of gedenkplaat (in een columbarium) aan de rechthebbende na afloop van de lopende termijn en er geen verzoek tot verlenging is ingediend bedraagt € 206,-
   
Toestemming plaatsen gedenkteken € 87,-
*minus de betaalde kosten van de nog niet verstreken huurperiode