Begraafplaatsen

De gemeente Geertruidenberg heeft 2 gemeentelijke begraafplaatsen en 4 begraafplaatsen die bij een van de plaatselijke kerken horen.

Wilt u meer weten? Bel dan 14 0162.

Het begraven van een overledene of bijzetten van een urn of asbus kost geld. 

  • De kosten voor een graf bedragen € 990,00 (2024) voor 10 jaar.
  • Als nabestaande moet u zelf zorgen voor het onderhoud van het graf en de grafsteen.
  • Het onderhoud van gezamenlijke zaken (zoals paden en heggen) is bij de prijs inbegrepen.
Overzicht kosten lijkbezorgingsrechten
OmschrijvingKosten  2024
Inschrijven in het begraaf/urnenregister€ 12,00
Begraafkosten (ter aarde bestellen, 12 jaar en ouder)€ 470,00
Begraafkosten (ter aarde bestellen, jonger dan 12 jaar)€ 320,00
Begraafkosten (tweediep, 1e uitgifte)€ 550,00
Bijzetten van een urn/asbus in een particulier graf€ 160,00
Kosten plaatsen columbarium-element t.b.v. bijzetten van een urn/asbus€ 335,00
Begraven op afwijkende tijdstippen€ 125,00
  
Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder)€ 990,00
Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (jonger dan 12 jaar)€ 670,00
Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder)€ 990,00
Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en jonger)€ 670,00
Recht voor het bijzetten van een urn/asbus in particulier graf€ 0,00
Recht voor het bijzetten van een urn/asbus in columbarium 10 jaar incl. onderhoud€ 830,00
Verlening bijgezet houden van een urn/asbus in een columbarium met 10 jaar incl. onderhoud€ 830,00
Bijzetting grafrecht particulier graf binnen 10 jaar€ 990,00 *
  
Reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar€ 495,00
Verlening reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar€ 495,00
Reservering in een bestaand graf (dubbeldiep)€ 495,00
  
Ruimen van een graf op verzoek€ 480,00
Voor het schudden van een graf op verzoek€ 480,00
Herbegraven in een ander (nieuw) graf op verzoek€ 955,00
  
Het recht voor ter beschikking stellen van de urn/asbus en/of gedenkplaat (in een columbarium) aan de rechthebbende na afloop van de lopende termijn en er geen verzoek tot verlenging is ingediend bedraagt€ 255,00
  
Toestemming plaatsen gedenkteken€ 100,00
*minus de betaalde kosten van de nog niet verstreken huurperiode