Begraafplaatsen

De gemeente Geertruidenberg heeft 2 gemeentelijke begraafplaatsen en 4 begraafplaatsen die bij een van de plaatselijke kerken horen.

Wilt u meer weten? Bel dan 14 0162.

Het begraven van een overledene of bijzetten van een urn of asbus kost geld. 

  • De kosten voor een graf bedragen € 958,00 (2023) voor 10 jaar.
  • Als nabestaande moet u zelf zorgen voor het onderhoud van het graf en de grafsteen.
  • Het onderhoud van gezamenlijke zaken (zoals paden en heggen) is bij de prijs inbegrepen.
Overzicht kosten lijkbezorgingsrechten
Omschrijving Kosten  2023
Inschrijven in het begraaf/urnenregister € 11,00
Begraafkosten (ter aarde bestellen, 12 jaar en ouder) € 456,00
Begraafkosten (ter aarde bestellen, jonger dan 12 jaar) € 308,00
Begraafkosten (tweediep, 1e uitgifte) € 531,00
Bijzetten van een urn/asbus in een particulier graf € 154,00
Kosten plaatsen columbarium-element t.b.v. bijzetten van een urn/asbus € 327,00
Begraven op afwijkende tijdstippen € 122,00
   
Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder) € 958,00
Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (jonger dan 12 jaar) € 648,00
Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder) € 958,00
Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en jonger) € 648,00
Recht voor het bijzetten van een urn/asbus in particulier graf € 0,00
Recht voor het bijzetten van een urn/asbus in columbarium 10 jaar incl. onderhoud € 803,00
Verlening bijgezet houden van een urn/asbus in een columbarium met 10 jaar incl. onderhoud € 803,00
Bijzetting grafrecht particulier graf binnen 10 jaar € 958,00 *
   
Reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar € 481,00
Verlening reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar € 481,00
Reservering in een bestaand graf (dubbeldiep) € 481,00
   
Ruimen van een graf op verzoek € 463,00
Voor het schudden van een graf op verzoek € 463,00
Herbegraven in een ander (nieuw) graf op verzoek € 927,00
   
Het recht voor ter beschikking stellen van de urn/asbus en/of gedenkplaat (in een columbarium) aan de rechthebbende na afloop van de lopende termijn en er geen verzoek tot verlenging is ingediend bedraagt € 219,00
   
Toestemming plaatsen gedenkteken € 94,00
*minus de betaalde kosten van de nog niet verstreken huurperiode