Actuele ontwikkelingen opvang in het Hoge Veer

Update 02-07-2024

Sinds maandag 24 juni zijn er 15 extra asielzoekers naar Het Hoge Veer gekomen. Dit betekent dat er nu 50 asielzoekers worden gehuisvest in de noodopvang. De samenstelling van de groep bestaat voornamelijk uit gezinnen. De komst van de nieuwe bewoners verliep gemoedelijk en tijdens hun verblijf in het Hoge Veer worden ze ondersteund door een professioneel team van Refugee Team.

Update 12-06-2024

Op 11 juni , heeft de gemeenteraad van Geertruidenberg, tijdens de raad besluit, besloten om de opvang voor vluchtelingen in Het Hoge Veer te verlengen tot en met 31 oktober 2025 en om de noodopvang voor asielzoekers uit te breiden met 15 personen. Dit betekent dat de huidige vluchtelingen en antikraak bewoners voorlopig in het Hoge Veer kunnen blijven wonen en dat er op korte termijn leegstaande kamers in orde worden gemaakt voor de noodopvang van 15 extra asielzoekers. Het streven is om Het Hoge Veer na 31 oktober 2025 te sluiten zodat overgegaan kan worden tot de herontwikkeling van het Hoge Veer.

Direct omwonenden van het hoge Veer ontvangen een uitnodiging voor een inloopmoment dat we organiseren voor de zomervakantie. 

Meer informatie over het proces vindt u in dit schema.

Update 22-05-2024

Sinds juni 2022 zet gemeente Geertruidenberg het voormalig Hoge Veer in Raamsdonksveer in voor de opvang van vluchtelingen. Op dit moment wonen er 135 Oekraïense ontheemden en, sinds eind december 2023, 35 asielzoekers (noodopvang).

De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft op 14 december 2023 middels een amendement besloten om de opvang van vluchtelingen in het Hoge Veer per 30 september 2024 te beëindigen zodat overgegaan kan worden tot de herontwikkeling van het Hoge Veer.

Gemeente Geertruidenberg is begin dit jaar gestart met een aantal trajecten om te komen tot één of meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen. Hierbij worden verschillende duurzame en tijdelijke oplossingsrichtingen onderzocht. 

Nieuwe ontwikkelingen rondom het Hoge Veer

Door nieuwe ontwikkelingen rondom de voorgenomen sloop van het Hoge Veer en nieuwbouw ter plaatse kan niet gegarandeerd worden dat Thuisvester, eigenaar van het pand, direct na de sloop van het pand over kan gaan tot nieuwbouw. Dit heeft onder andere te maken met flora & fauna rondom het Hoge Veer. Hierdoor bestaat een grote kans dat het terrein een lange tijd braak komt te liggen. Thuisvester heeft het college van Burgemeester en wethouders aangeboden om de overeenkomst m.b.t. het Hoge Veer te verlengen met één jaar; tot en met 31 oktober 2025. 

Daarnaast is in de afgelopen maanden door de provincie Noord-Brabant herhaaldelijk dringend aan de gemeente verzocht om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De gemeente heeft hier nadrukkelijk afhoudend op gereageerd, maar er is wel een optie om een aantal mensen toe te voegen aan de noodopvang in het Hoge Veer. Op zeer korte termijn komen er enkele kamers leeg in het Hoge Veer die ingezet kunnen worden voor de noodopvang van 15 extra asielzoekers. 
 

Extra raadsvergaderingen

Het college beschouwt deze ontwikkelingen als een gunstige tussenoplossing voor een humane, tijdelijke opvang van Oekraïense ontheemden en asielzoekers. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de opvang van vluchtelingen in het Hoge Veer te verlengen tot en met 31 oktober 2025 en de lege kamers in het Hoge Veer zo snel als mogelijk in te zetten als noodopvang voor 15 extra asielzoekers. Tijdens de extra raadsvergadering op 4 juni (De raad debatteert) gaat de raad onderling en met het college in debat over dit onderwerp. Het definitieve besluit wordt genomen tijdens De raad besluit op 11 juni aanstaande. 

De huidige bewoners van Het Hoge Veer en direct omwonenden zijn over dit voornemen inmiddels persoonlijk geïnformeerd

Vragen? 

Voor meer informatie en een overzicht van de meest gestelde vragen & antwoorden, verwijzen we naar: www.geertruidenberg.nl/opvanglocatie. Daarnaast is er een speciaal emailadres beschikbaar: opvanglocatie@geertruidenberg.nl of u kunt bellen naar: 140162 

 

Update 21-02-2024

Voornemen om opvang Hoge Veer direct te verlengen tot en met 30 september 2024

Sinds december 2023 is het Hoge Veer ook een noodopvanglocatie voor 35 asielzoekers. De gemeente Geertruidenberg komt hiermee tegemoet aan de landelijke vraag om het tekort aan opvangplekken in Ter Apel mee op te vangen. Bij de komst van de asielzoekers is met de gemeenteraad afgesproken dat de opvang tijdelijk is. Overeengekomen is dat driemaandelijks een evaluatie zou plaatsvinden met de mogelijkheid van een verlenging voor drie maanden.

Het college van Burgemeester & Wethouders stelt de gemeenteraad voor om op 14 maart a.s. nu al in te stemmen met huisvesting van asielzoekers tot en met 30 september 2024. De ervaringen met de 35 asielzoekers zijn positief. Het samenleven met de Oekraïense bewoners in de opvang gaat goed. Er zijn ook geen meldingen ontvangen over overlast en een avond voor omwonenden op 23 januari jl. leverde overwegend positieve geluiden op.

Op de locatie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging aanwezig. Met de komst van de 35 asielzoekers is er meer beveiliging aanwezig. Daarnaast is er voor de Oekraïense vluchtelingen die al langere tijd in het Hoge Veer wonen, een locatiemanager vanuit de gemeente beschikbaar. Voor de asielzoekers is speciaal een locatiemanager vanuit de Veiligheidsregio beschikbaar.

Burgemeester Marian Witte: “Ik ben er nog steeds trots op dat we in december op zo’n korte termijn een noodopvanglocatie hebben gerealiseerd. De komst van de nieuwe bewoners is met hulp van medewerkers, Oekraïners die er al woonden én de Veiligheidsregio zeer gemoedelijk verlopen. Nu we bijna twee maanden verder zijn, zien we een rustige situatie. We willen de gezinnen, ouders en kinderen die er wonen graag de zekerheid en het perspectief bieden dat ze kunnen blijven tot en met 30 september 2024. Daarom vragen we de raad om daar nu al mee in te stemmen. Natuurlijk blijven de maatregelen zoals extra beveiliging en een aparte locatiemanager voor de asielzoekers van kracht om de rust te behouden en het voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.”

De Oekraïense bewoners zijn geïnformeerd over het voorstel tot verlenging. De omwonenden van het Hoge Veer ontvingen een bewonersbrief. Zij kunnen altijd contact opnemen bij vragen, klachten of suggesties. Voor de gemeenteraad en voor omwonenden komt een gelegenheid tot een bezoek aan de opvang en contact met de bewoners.

De opvang eindigt uiterlijk 30 september 2024 volgens een besluit van de gemeenteraad. Voor de locatie zijn plannen voor het bouwen van nieuwe woningen. Het huidige gebouw zal dan ook gesloopt gaan worden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar:  opvanglocatie@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bellen naar: 140162.

 

Update 29-12-2023

Op 27 december hebben we in het in het voormalige Hoge Veer in Raamsdonksveer 20 personen vanuit het COA ontvangen en gehuisvest. Eén gezin is nog in aantocht en arriveert naar verwachting op 4 januari in Raamsdonksveer. 

De samenstelling van de groep bewoners ziet er als volgt uit: 

-Twee gezinnen (vader, moeder en twee kinderen)
-Twee broers
-Een aantal koppels bestaande uit ouder en kind

De totale samenstelling bestaat nu uit zeven volwassen vrouwen, negen volwassen mannen en vier minderjarige kinderen. (3 jongens en 1 meisje)

Op dit moment zijn er geen alleenstaande asielzoekers in Het Hoge Veer. Er zullen nog meer asielzoekers naar het Hoge Veer komen in de komende tijd. We hebben momenteel geen informatie over de samenstelling van deze toekomstige bewoners. Zodra hier meer over bekend is zullen we u hierover informeren. 

De komst van de nieuwe bewoners verliep zeer gemoedelijk. Met hulp vanuit de Veiligheidsregio en van de huidige bewoners uit de opvang, is de ontvangst van de nieuwe bewoners in goede banen geleid. Bij het in elkaar zetten en het opdekken van de bedden kregen we spontaan hulp van een aantal Oekraïners. Deze mensen hebben hun hulp ook aangeboden om de nieuwe bewoners te laten landen. Ze delen bijvoorbeeld hun talenkennis met de nieuwe bewoners en kunnen meepraten over hoe het is om te vluchten.

 

Update 21-12-2023

Op 14 december besloot de gemeenteraad van Geertruidenberg om 35 asielzoekers zo snel als mogelijk te huisvesten in het voormalige Hoge Veer in Raamsdonksveer.  De opvang is voor de periode van 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 3 maanden, tot uiterlijk 30 september 2024.

(Veiligheids)maatregelen zijn getroffen

De gemeente heeft alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat de asielzoekers zo snel als mogelijk terecht kunnen in het Hoge Veer. Op deze noodopvanglocatie zijn (veiligheids)maatregelen genomen en voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat de gemeente, vanaf woensdag 27 december, de asielzoekers een veilig thuis kan bieden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bepaalt vervolgens wanneer de asielzoekers arriveren in Raamsdonksveer. Het kan dus zijn dat asielzoekers pas na 27 december in het Hoge Veer worden gehuisvest. 

Beveiliging en contactpersonen

De asielzoekers worden gehuisvest in een aparte vleugel van de tweede verdieping én op de derde verdieping van het pand. Op de locatie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging aanwezig. Daarnaast is er voor de Oekraïense vluchtelingen die nu al op het Hoge Veer wonen, een locatiemanager vanuit de gemeente beschikbaar waar de bewoners terecht kunnen met vragen en zorgen die leven. Voor de asielzoekers zal een locatiemanager vanuit de Veiligheidsregio speciaal voor hen beschikbaar zijn.
Burgemeester Marian Witte:  “Ik ben er trots op dat we op zo’n korte termijn met hulp van onze medewerkers en externe partijen een noodopvanglocatie hebben gerealiseerd, waar we mensen die vluchten voor oorlog en geweld een humaan onderkomen kunnen bieden. Ik begrijp dat dit impact heeft op de omgeving. Zowel voor de huidige bewoners van het Hoge Veer als ook voor direct-omwonenden. We doen ons best om het voor iedereen zo goed mogelijk te regelen.” 

Waar kunt u terecht met vragen, klachten en zorgen? 

Vragen en zorgen nemen we serieus. Op de website van gemeente, www.geertruidenberg.nl/opvanglocaties vindt u meer informatie en staat een overzicht van de meest gestelde vragen. Als uw vraag er niet bij staat kunt u contact opnemen met de gemeente via: opvanglocatie@geertruidenberg.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via: 14 0162.

De gemeente informeert inwoners blijvend over de noodopvang van asielzoekers via www.geertruidenberg.nl en de social media kanalen van de gemeente. Daarnaast brengt de gemeente wekelijks een algemene nieuwsbrief uit waarin ook informatie komt over de noodopvang van asielzoekers in het Hoge Veer. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via: www.geertruidenberg.nl/nieuwsbrieven.

 

Update 15-12-2023

Gisteren, 14 december jl., besloot de gemeenteraad van Geertruidenberg om 35 asielzoekers zo snel als mogelijk te huisvesten in het voormalige Hoge Veer in Raamsdonksveer.  De opvang is voor de periode van 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 3 maanden, tot uiterlijk 1 oktober 2024.

Deze week is vanuit het Rijk bij de Baroniegemeenten, de 7 gemeenten in de regio Breda,  de vraag gekomen om nog voor kerstmis 2023 noodopvanglocaties te vinden voor de opvang van 250-300 asielzoekers uit Ter Apel. De instroom van asielzoekers is hoger dan verwacht. Samen met een tekort aan opvangplekken en een tekort aan woningen voor statushouders leidt dit tot schrijnende situaties in Ter Apel. Geertruidenberg neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich voor de regio de Baronie door 35 asielzoekers op te vangen in het Hoge Veer. 

Samen vangen we het op

Mark Buijs, voorzitter regionale regietafel Asiel – de Baronie: “Ik ben blij met de inspanning die gemeente Geertruidenberg levert om een groep asielzoekers tijdelijk onderdak te bieden. Niet alleen geven we gehoor aan de oproep van de staatssecretaris en de provinciale regietafel, om nog voor de kerst extra plekken te leveren. Ook vind ik het belangrijk om hiermee onze collega-bestuurders in Ter Apel en Budel niet alleen te laten in de asielopgave die ons land kent.” 

De gemeente streeft ernaar om voor de kerst de asielzoekers op te vangen. Om dit te realiseren wordt er nauw samengewerkt met verschillende partners zoals het COA, de Veiligheidsregio en het Rode Kruis. Burgemeester Marian Witte: “We voelen ons verantwoordelijk om de asielzoekers in onze gemeente een veilig thuis te bieden. We begrijpen dat er veel vragen en zorgen leven over de komst van asielzoekers. Deze nemen we heel serieus en we gaan met inwoners hierover op korte termijn in gesprek”. 

Meer informatie

De komende dagen blijft de gemeente communiceren over de ontwikkelingen over de noodopvang via de communicatiekanalen van de gemeente. 
De Oekraïense vluchtelingen die op het Hoge Veer wonen zijn persoonlijk geïnformeerd en direct omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd over het genomen besluit van de raad. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: opvanglocatie@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bellen naar: 14 0162.

 

Update 14-12-2023

Opvang Oekraïense ontheemden in het Hoge Veer met een half jaar verlengd

Sinds 1 juni 2022 vangt de gemeente Geertruidenberg Oekraïense ontheemden op in het Hoge Veer in Raamsdonksveer. In het begin ving de gemeente in het Hoge Veer 170 vluchtelingen op. Op dit moment verblijven 149 Oekraïense vluchtelingen in het pand. De eigenaar van het pand, Thuisvester, heeft de gemeente aangeboden om het huidige contract met een half jaar te verlengen.

Dit betekent dat de vluchtelingen tot en met 30 september 2024 op het Hoge Veer kunnen blijven wonen in plaats van tot en met 31 maart 2024. Daarna wordt het gebouw gesloopt en wordt er ruimte gemaakt voor nieuwbouw.

De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog steeds voort en voor veel vluchtelingen is het dan ook niet veilig om terug te keren naar hun eigen land. Daarom is de gemeente aan het onderzoeken waar de bewoners na 30 september 2024 naar toe kunnen. ’We blijven onze verantwoordelijkheid nemen in dit vraagstuk, zowel vanuit taakstelling als vanuit humaan oogpunt’, aldus burgemeester Marian Witte.

Het Hoge Veer mogelijk locatie voor noodopvang asielzoekers

Deze week is vanuit het Rijk bij de Baroniegemeenten de vraag gekomen om nog voor kerstmis 2023 noodopvanglocaties te vinden voor de opvang van 250-300 asielzoekers uit ter Apel. De instroom van asielzoekers is hoger dan verwacht. Samen met een tekort aan opvangplekken en een tekort aan woningen voor statushouders leidt dit tot schrijnende situaties in Ter Apel.

Gemeente Geertruidenberg ziet de mogelijkheid om 35 asielzoekers te huisvesten. Vanochtend heeft het college van B&W voor de raadsvergadering van vanavond een raadsvoorstel ingediend waarin staat vermeld om locatie het Hoge Veer zo snel als mogelijk in te zetten als noodopvanglocatie. De opvang zou voorlopig voor de periode van 3 maanden zijn, met de mogelijkheid tot verlenging met telkens 3 maanden, tot uiterlijk 1 oktober 2024. Tijdens de raadsvergadering van vanavond gaat de raad in debat over dit onderwerp. Op donderdag 14 december of maandag 18 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit.  

Aanmelden voor spreekrecht

Tijdens de raadsvergadering van vanavond gaat de raad in debat over dit onderwerp. Vervolgens nemen zij hierover vanavond of tijdens een extra raadsvergadering op maandag 18 december een besluit.

De raadsvergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, kunnen wij een maximaal aantal bezoekers toelaten. Ook kunt u de raadsvergadering online kijken of terugkijken via de SLOG en Notubiz (geertruidenberg.notubiz.nl).

Tijdens de raadsvergadering van vanavond heeft u de mogelijkheid tot inspreken. Voor dit spreekrecht kunt u zich tot 18.30 uur aanmelden bij de griffier via k.millenaar@geertruidenberg.nl of telefonisch 0162- 57 95 08. 

Vervolg

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het raadsvoorstel, worden inwoners hiervan op de hoogte gebracht en streven wij ernaar om op korte termijn, in samenwerking met het COA, een inloopmoment te organiseren.

De bewoners van het Hoge Veer, zijn persoonlijk van de verlenging en het voorstel om het Hoge Veer mogelijk in te zetten als locatie voor de noodopvang van asielzoekers, op de hoogte gebracht. Direct omwonenden zijn hierover met een bewonersbrief geïnformeerd.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: opvanglocatie@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bellen naar: 140162.