Actueel en vragen

Vragen?

Op deze projectpagina vindt u de actuele informatie over de voortgang van het project. Ook vindt u hier de veel voorkomende vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld de vragen en antwoorden van de webinar van 24 mei vindt u bij de informatie over de aftrap hieronder.

Heeft u toch nog een vraag? Dan kunt u contact met ons opnemen met via e-mail: parkzicht@geertruidenberg.nl

Webinar 24 mei

Omwonenden, ouders, leden van sportverenigingen en andere geïnteresseerden namen actief deel aan het webinar op 24 mei. Dit was de aftrap van het participatietraject. De deelnemers dachten ook met ons mee over belangrijke thema's rond locatie Parkzicht. Duidelijk werd dat thema's verkeer (parkeren en verkeersveiligheid op de locatie), school-thuis routes en openbare veiligheid heel belangrijk zijn voor de deelnemers. Maar ook thema's als speelruimte en de combinatie school-sport en natuur scoorden hoog.


Veelgestelde vragen

Verkeer

Vraag: Wordt de Koningstraat straks eenrichtingsverkeer?

Antwoord: Tijdens de bouw van Parkzicht worden afspraken gemaakt met de aannemer om het bouwverkeer volgens een bepaalde route te laten rijden. Dit zal niet via de Koningstraat zijn. Ook na de bouw verandert er niets aan de verkeerssituatie in de Koningstraat. 

 

Vraag: Zijn er voldoende parkeerplaatsen voor de voetbal en de sporthal in de avonden?

Antwoord: Het parkeren zal zowel dienen voor de school als voor de sporthal. Het parkeerterrein wordt niet afgesloten. Het betreft een openbaar parkeerterrein dat iedereen mag gebruiken.

Vraag: Hoe gaat de verkeersveiligheid eruit zien op de Parklaan, vanaf Landonk tot Koningspark?

Antwoord: Over aanpassingen van de Parklaan is al wel nagedacht. Het is nog niet duidelijk hoe dit er definitief uit komt te zien. We gaan hier 5 juli graag met u over in gesprek.

Vraag: Is de parkeergelegenheid binnen het terrein Parkzicht straks 7 dagen per week open? 

Antwoord: Het betreft een openbaar parkeerterrein waar iedereen mag parkeren.

 

Sporthal

Vraag: Is er bij de verenigingen nagevraagd waar de hal in omvang en voorzieningen aan moet voldoen?

Antwoord: Ja. In het voortraject hebben we gesproken met de potentiële gebruikers. Na besluitvorming van de raad zijn er gesprekken met de gebruikers geweest. Hierbij hebben we gevraagd input aan te leveren voor de nieuwe hal. Met de informatie die is opgehaald is een PVE (programma van eisen) opgesteld.

Vraag: Kunnen de verenigingen het PVE (programma van eisen) sporthal inzien?

Antwoord: De wensen zijn voor sporthalbouwers redelijk standaard. Er wordt namelijk uitgegaan van een standaard sporthal. Er zijn enkele extra wensen meegegeven zoals bijvoorbeeld extra horeca, extra tribune capaciteit en een houten vloer. Het is de vraag of deze extra wensen financieel haalbaar zijn, gezien de prijsontwikkelingen. Zodra het aanbestedingstraject is afgerond, worden de plannen gecommuniceerd met de gebruikers.

 

Buitenruimte / omgeving

Vraag: Zijn er plannen om het park aan te passen? 

Antwoord: Het is zeker niet de bedoeling om het park voor bouwmassa van enerzijds het schoolgebouw dan wel de sporthal te benutten. Het zou wel een meerwaarde kunnen zijn om het schoolplein te verbinden met het park en de kinderen te laten spelen in het groen. Dit is precies één van de onderwerpen waarover we graag uw input ophalen. Ook Stichting Uniek zal aandacht hebben voor de mogelijkheden die het Koningspark en de sportverenigingen in de nabijheid bieden.

 

Overig

Vraag: is er rekening mee gehouden dat met deze tijdsplanning het budget straks te klein is? De kostprijs is in 2024 waarschijnlijk 1,5x zo hoog.

Antwoord: De bouwprijzen staan enorm onder druk en stijgen met de dag. Daar is op dit moment nog geen rekening mee gehouden. De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van schoolgebouwen nu en in de toekomst. Het rijk vergoedt in beginsel de bouwkosten in de algemene uitkering.

Vraag: Waar kunnen we het webinar terugkijken?

Antwoord: Via de link in de nieuwsbrief en op de website. 

Vraag: Hoe kan ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?

Antwoord: U kunt hiervoor een email sturen naar parkzicht@geertruidenberg.nl

Op 5 juli 's avonds (19.30-21.30 u) gaan we dieper in op de thema's die op 24 mei naar voren kwamen tijdens het webinar. U kunt hier dan over meepraten. Dit keer is het geen online bijeenkomst, maar een fysieke. Locatie: RFC, Parklaan, Raamsdonksveer.

Wilt u deelnemen, dan kunt u dit doorgeven via: https://nl.surveymonkey.com/r/XX6365P. Inschrijven kan tot 1 juli.

Bent u omwonende van locatie Parkzicht of ouder/verzorger van een kind op een van de betrokken scholen? Dan ontvangt u binnenkort nog een uitnodiging (net als voor het webinar).