Achter de Hoeven

Op de locatie Achter de Hoeven komen woningen. Het project bevindt zich nog in de beginfase. Er is nog niets besloten over het aantal en het type woningen en de inrichting van het gebied. Het uitgangspunt bij het project ‘Achter de Hoeven’ is dat waardevolle natuur behouden blijft (er wordt zo min mogelijk bestaande natuur opgeofferd en de noodgedwongen opgeofferde natuur moet volledig worden gecompenseerd). Onze verwachting is dat er in 2024 of 2025 wordt gestart met de realisatie van de woningen.

Het vervolg

De eerstvolgende stap is het opstellen van een startnotitie met een stedenbouwkundig plan. Daarin worden woningbouwaantallen, woningbouwtypen, stedenbouwkundige structuur en meer vastgelegd. Tegelijkertijd stellen we samen met een ecoloog een ecologisch plan op. De startnotitie met stedenbouwkundig plan en het ecologisch plan leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Bewoners en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. Om uiteindelijk invulling te kunnen geven aan de locatie Achter de Hoeven wordt vervolgens nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Tijdens die procedure zijn er meerdere momenten waarop bewoners hun mening/zienswijze kenbaar kunnen maken. De realisatie van woningen op locatie Achter de Hoeven laat dus nog enige tijd op zich wachten. Onze verwachting is op dit moment dat daarmee gestart wordt in 2024/2025.

Update 4 december 2020

Best bewoners-/inwonerscollectief,

Het is alweer geruime tijd geleden dat wij elkaar hebben gesproken over de ontwikkeling van het project ‘Achter de Hoeven’. De reden dat we in die periode niets van ons hebben laten horen, ligt simpelweg in het gegeven dat er nog geen verdere ontwikkelingen te melden zijn.

Om u te laten weten dat we u niet vergeten zijn en u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen, wilden we u hierover toch even per mail informeren. Het leek ons niet nodig om hiervoor een overleg in te plannen. Mocht u wel zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u ons dat uiteraard laten weten en dan zijn we uiteraard graag bereid daaraan tegemoet te komen. Zodra wij wat kunnen melden, laten wij in ieder geval weer van ons horen.

Met vriendelijke groet,

Arie Reinbergen

Programmamanager Donge oevers