Aanvragen kiezerspas of vervangende stempas

Vervangende stempas

Als u op 1 maart geen stempas hebt ontvangen, raakt u uw stempas kwijt of is deze beschadigt, dan kunt u bij de gemeente waar u op datum kandidaatstelling, 30 januari 2023, ingeschreven stond een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Vindt u alsnog uw oude stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met uw nieuwe stempas.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunt u binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt stemmen. Voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg zijn dat de volgende gebieden:

  • Provinciale Statenverkiezing: Noord-Brabant
  • Waterschapsverkiezing: Brabantse Delta

Schriftelijk verzoek

Een schriftelijk verzoek voor een vervangende stempas of een kiezerspas kan digitaal worden ingediend tot vrijdag 11 maart 17.00 uur. U heeft hiervoor DigiD nodig. 

Aanvragen vervangende stempas of kiezerspas 

Mondeling verzoek

Voor het mondeling aanvragen van een vervangende stempas kunt u op afspraak terecht bij de balie burgerzaken op het gemeentehuis tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Neemt u hiervoor uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee.