Aanvragen kiezerspas of vervangende stempas

Vervangende stempas

Als u op 1 maart geen stempas hebt ontvangen, raakt u uw stempas kwijt of is deze beschadigt, dan kunt u bij de gemeente waar u op datum kandidaatstelling, 30 januari 2023, ingeschreven stond een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Vindt u alsnog uw oude stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met uw nieuwe stempas.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunt u binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt stemmen. Voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg zijn dat de volgende gebieden:

  • Provinciale Statenverkiezing: Noord-Brabant
  • Waterschapsverkiezing: Brabantse Delta

Schriftelijk verzoek

Een schriftelijk verzoek voor een vervangende stempas of een kiezerspas kon digitaal worden ingediend tot vrijdag 10 maart 17.00 uur.  

Mondeling verzoek

Voor het mondeling aanvragen van een vervangende stempas kunt u op afspraak terecht bij de balie burgerzaken op het gemeentehuis tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Neemt u hiervoor uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee.