Aanleiding herontwikkeling locatie Parkzicht

Sinds 2018 ligt er een besluit om basisschool De Wilsdonck te verplaatsen naar de locatie van sporthal Parkzicht en is er een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een nieuwe sporthal. Sporthal Parkzicht was erg verouderd en sinds eind 2020 was de gemeente genoodzaakt de sporthal te sluiten. Door het sluiten van de oude accommodatie is in de kern Raamsdonkveer de vraag naar binnensportcapaciteit ontstaan.

Tegelijkertijd is begin 2021 een voorstel gedaan om basisscholen De Vonder en De Wilsdonck te laten fuseren. Wat vooraf zeker was is dat beide basisscholen door zouden gaan in een Integraal Kindcentrum (IKC), waarbij onderwijs en opvang met elkaar verweven zijn. Medio 2021 is besloten dat deze fusie doorgaat en daarmee wordt het nieuwe IKC ook op locatie Parkzicht gehuisvest.

Vervolgens is op 22 juli 2021 naar aanleiding van het onderzoek door de gemeenteraad besloten dat op locatie Parkzicht ook een nieuwe sporthal gebouwd gaat worden. De nieuw te bouwen sportaccommodatie moet onderdak bieden aan sportverenigingen in de gemeente, maar ook dienen als gymnastieklocatie voor het nieuwe kindcentrum.

De herontwikkeling van locatie Parkzicht draagt dus bij aan:

  • Een toekomstbestendige en aantrekkelijke leefomgeving;
  • De behoefte aan binnensportcapaciteit in Raamsdonksveer;
  • (Bewegings)onderwijs voor het kindcentrum; de (fusie) basisscholen De Wilsdonck en De Vonder

Kortom een plek waar onderwijs, sport en natuur samenkomen!