WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of pand en wordt elk jaar vastgesteld. De WOZ-waarde van 2021 heeft een waardepeildatum van 1 januari 2020.

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb).

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Geef dit dan aan ons door. Hieronder leest u hoe dit werkt. 

Bent u het niet eens met uw aanslag of de WOZ-waarde? Of wilt u uitleg? We kunnen ons voorstellen dat het formele traject van bezwaar indienen voor u ingewikkeld is en dat u graag snel antwoord wilt op uw vragen. U kunt daarom telefonisch contact opnemen via 14 0162. Via dit nummer kunt u ook een afspraak maken met de taxateur voor advies over uw WOZ-waarde.

WOZ-waarde te hoog?

Diverse bureaus en makelaars proberen met deze zin uw aandacht te trekken. Zij bieden hun diensten aan via internet of in een folder of flyer. Gratis bezwaar maken klinkt mooi, maar is gratis wel echt gratis? Nee, helaas niet. De bureaus en makelaars dienen namens u een bezwaar in. Als een bezwaar wordt toegekend en de WOZ-waarde wijzigt, ontvangen deze bureaus en makelaars een proceskostenvergoeding. De gemeente betaalt deze kosten. Die kunnen (voor woningen) oplopen tot een bedrag van € 700 per bezwaarschrift.

Een rekenvoorbeeld

Als de WOZ-waarde van een woning in een bezwarenprocedure met € 10.000 daalt, levert dit voor u een vermindering van de aanslag op van ongeveer € 12. Het bureau of de makelaar die het bezwaar heeft behandeld, krijgt daarvoor een bedrag van ongeveer € 700.

Let op: ook u kan het geld kosten

Dit kost niet alleen de gemeente veel geld. De Waarderingskamer, die WOZ-waardes controleert, krijgt namelijk steeds vaker meldingen van mensen die toch met kosten worden geconfronteerd. Dit komt omdat het jaar erna automatisch bezwaar werd gemaakt tegen de WOZ-waarde. Het intrekken van dat verzoek kost dan geld. Een ‘gratis’ bureau is voor u dus helemaal niet gratis. Ook zijn er klachten van mensen die op een drukke beurs onwetend een machtiging voor een WOZ-bezwaar afgaven, terwijl ze alleen informatie vroegen.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Geef dit aan ons door

Net als u, willen wij de WOZ-waarde van uw object zo nauwkeurig mogelijk bepalen. Denkt u dat we een fout hebben gemaakt of heeft u vragen? Dan kunt u het volgende doen:

 • U kunt het taxatieverslag raadplegen via het WOZ-portaal. Op het taxatieverslag vindt u de objectkenmerken van uw woning/pand en de onderbouwende marktgegevens. Verder vindt u op onze website antwoorden op veelgestelde vragen.
 • Wanneer u op de website geen antwoord op uw vragen vindt, kunt u ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0162. Op veel vragen kunnen we direct een antwoord geven.
 • Blijkt tijdens het telefoongesprek dat er een taxateur nodig is om uw vragen te beantwoorden. Dan plannen wij direct een gratis afspraak voor u in. De taxateur neemt samen met u de vragen door. Wanneer blijkt dat een bezichtiging noodzakelijk is, plannen we hiervoor een afspraak. Hierna brengt de taxateur een objectief advies uit. 

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw melding? Dan kunt u alsnog bezwaar maken:

 • Formeel bezwaar

Vaak is het dus niet nodig om formeel bezwaar te maken. Mocht u hier toch voor kiezen, dan kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Ook kunt u schriftelijk uw bezwaarschrift indienen. Vul daarvoor het formulier onderaan de pagina in. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum die op de beschikking staat bij de gemeente binnen is.

U kunt een bezwaarschrift indienen als:

 1. de WOZ-beschikking te hoog of te laag is vastgesteld;
 2. de WOZ-beschikking niet voor u is;
 3. de omschrijving van de onroerende zaak niet klopt.
 4. In uw bezwaarschrift moet staan waarom u bezwaar maakt, de datum, uw adresgegevens, het object waartegen u bezwaar maakt, het aanslagnummer en uw handtekening (bij een schriftelijk bezwaar).
 • In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum van de uitspraak van de gemeente. U kunt beroep aantekenen bij:

Rechtbank Zeeland-West Brabant
sector Bestuursrecht
team Bestuursrecht
Postbus 3332
4800 DH Breda

Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht.

Aanslagbiljet OZB

Bewaar uw aanslagbiljet goed. U heeft dit ook nodig voor de belastingaangifte of bij de verkoop van uw huis. Bent u uw aanslag OZB of WOZ-beschikking kwijt? U kunt bij de gemeente een schermafdruk van de beschikking krijgen.

WOZ-waarde nieuwbouw

Ook bij een pand dat in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. Dit gebeurt op basis van een ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’. Bij de waarde van de opstal wordt de waarde van de grond die bij het pand hoort opgeteld.

WOZ-waarde verbouwing

Als een pand is verbouwd, dan beoordelen wij of de waarde is gestegen of gedaald. In dat geval stellen we de waarde vast naar de staat van het pand op 1 januari van hetzelfde jaar. Wijzigingen zijn bekend door:

 • gereedmeldingen van een bouwvergunning
 • vergelijking van luchtfoto's
 • gegevens uit inlichtingenformulieren (dit krijgt elke nieuwe eigenaar)
 • bezwaarschriften
 • verkoopadvertenties

De WOZ-waarde van woningen is openbaar. Dat betekent dat u de WOZ-waarde van uw woning kunt vergelijken met die van andere woningen. Dit geeft inzicht in de manier waarop wij verschillen tussen woningen vertalen naar verschillen in WOZ-waarde.

WOZ-waardeloket

U kunt de WOZ-waarde opvragen. Dit werkt heel eenvoudig. Klik de woning waarvan u de waarde wilt weten aan op een plattegrond of geef het adres van de betreffende woning op. Opvragen van de WOZ-waarde van een woning is gratis.

Beperkte informatie

U kunt alleen de WOZ-waarde opvragen. Andere gegevens die wij gebruiken voor de taxatie, zoals de eigenaar en verkoopprijs, kunt u niet inzien. Ook de taxatieverslagen zijn niet openbaar.

Voorlopig is alleen de WOZ-waarde van woningen op te vragen, niet van bedrijfspanden of objecten die deels woning en deels niet-woning zijn. Behalve de WOZ-waarde, vindt u in het WOZ-waardeloket ook het bouwjaar en de gebruiksoppervlakte van de woning. Deze informatie is afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is het bedrag dat een onroerende zaak (woning of pand) kan opbrengen als u deze op een bepaalde datum leeg verkoopt en wanneer deze direct in gebruik wordt genomen.

Op basis van de ‘objectkenmerken’ bepaalt een taxateur de waarde van het pand. Objectkenmerken zijn o.a. bouwjaar, perceelsoppervlakte en afwerkingsniveau van een object. Een object met een luxe keuken en badkamer heeft bijvoorbeeld een hogere waarde dan een vergelijkbaar pand met een oude keuken en badkamer.

Daarna kijkt de taxateur naar de verkoopcijfers van vergelijkbare objecten. De verkoopwaarde vormt immers de basis voor de WOZ-waarde. De gemeente gaat uit van de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. We hanteren dus niet de landelijke cijfers van het Kadaster, de NVM of het CBS.

Marktgegevens

De marktgegevens zijn de verkoopcijfers en huur- en vraagprijzen van onroerend goed. Deze gegevens komen van het Kadaster. Zelf verzamelen we gegevens van publicaties van makelaars, uit kranten en internet. Deze koppelen we aan het type woning en de buurt. Daarna vergelijken en beoordelen we de gegevens. De externe WOZ-taxateur krijgt zo een goed beeld van de prijsontwikkeling in onroerende zaken.

Vastgoedgegevens

Vastgoedgegevens zijn kenmerken van een object. Bijvoorbeeld de oppervlakte en ligging van een woning, indeling en onderhoud.

Verplichte taxatie

We verzamelen gegevens van woningen in hetzelfde gebied. Op basis van ‘objectkenmerken’ bepaalt een taxateur de waarde van een pand. Dit zijn onder meer bouwjaar, perceelsoppervlakte en afwerkingsniveau. Soms voert de taxateur een inpandige taxatie uit (hiervoor moet u als eigenaar toestemming geven). Als u de taxateur geen toegang geeft tot uw woning, dan beoordeelt deze de woning aan de buitenzijde. Dit heet een geveltaxatie.

Belangrijk! Verschil waardering 2021 t.o.v. 2020

Voorgaande jaren werd bij de waardering van woningen uitgegaan van de bruto-inhoud van een pand. Op basis van een wetswijziging dient de waarde vanaf 2022 bepaalt te worden naar de gebruiksoppervlakte van een woning. Geertruidenberg is vanaf 2021 overgegaan naar het waarderen naar gebruiksoppervlakte. Hiervoor zijn alle woningen in de gemeente opnieuw ingemeten aan de hand van bouwtekeningen, luchtfoto’s etc. Uit dit onderzoek is gebleken dat in sommige gevallen de voorheen gehanteerde inhoud van de woning onjuist was. Het kan dan ook zijn dat de waarde meer dan verwacht is gestegen of juist is gedaald. Heeft u het vermoeden dat de huidige gehanteerde gegevens onjuist zijn? Neemt u dan contact op

Ook huurders ontvangen een WOZ-beschikking. Hierop staat de waarde van de woning vermeld. Zij hoeven echter niet te betalen. De woningcorporatie ontvangt als eigenaar van de woning dezelfde informatie. De WOZ-waarde speelt een rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van een woning. 

Als u een woning huurt en de WOZ-waarde te hoog vindt, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Houd er wel rekening mee dat de netto huurprijs meestal een stuk lager is dan de maximale huurprijs. Hierdoor heeft bezwaar maken meestal geen gevolgen voor de netto huurprijs.

De woningcorporatie kan een indicatie geven of bezwaar maken in uw geval zin heeft. Zie voor meer informatie over de maximale huurprijs in relatie tot de WOZ-waarde Huurcommissie.nl.