WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of pand en wordt elk jaar vastgesteld. De WOZ-waarde van 2022 heeft een waardepeildatum van 1 januari 2021.

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb).

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Geef dit dan aan ons door. Hieronder leest u hoe dit werkt. 

Bent u het niet eens met uw aanslag of de WOZ-waarde? Of wilt u uitleg? We kunnen ons voorstellen dat het formele traject van bezwaar indienen voor u ingewikkeld is en dat u graag snel antwoord wilt op uw vragen. U kunt daarom telefonisch contact opnemen via 14 0162. Via dit nummer kunt u ook een afspraak maken met de taxateur voor advies over uw WOZ-waarde.

WOZ-waarde te hoog?

Diverse bureaus proberen met deze zin uw aandacht te trekken. Zij bieden hun diensten aan via internet of in een folder of flyer. Gratis bezwaar maken klinkt mooi, maar is gratis wel echt gratis? Nee, helaas niet. De bureaus dienen namens u een bezwaar in. Als een bezwaar wordt toegekend en de WOZ-waarde wijzigt, ontvangen deze bureaus een proceskostenvergoeding. De gemeente betaalt deze kosten. Die kunnen (voor woningen) oplopen tot een bedrag van € 700 per bezwaarschrift en staan meestal niet in verhouding tot de te betalen gemeentebelastingen.

Een rekenvoorbeeld

Als de WOZ-waarde van een woning in een bezwarenprocedure met € 10.000 daalt, levert dit voor u een vermindering van de aanslag op van ongeveer € 12. Het bureau of de makelaar die het bezwaar heeft behandeld, krijgt daarvoor een bedrag van ongeveer € 700.

Let op: ook u kan het geld kosten

Dit kost niet alleen de gemeente veel geld. De Waarderingskamer, die WOZ-waardes controleert, krijgt namelijk steeds vaker meldingen van mensen die toch met kosten worden geconfronteerd. Dit komt omdat het jaar erna automatisch bezwaar werd gemaakt tegen de WOZ-waarde. Het intrekken van dat verzoek kost dan geld. Een ‘gratis’ bureau is voor u dus helemaal niet gratis. Ook zijn er klachten van mensen die op een drukke beurs onwetend een machtiging voor een WOZ-bezwaar afgaven, terwijl ze alleen informatie vroegen.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Geef dit aan ons door

Net als u, willen wij de WOZ-waarde van uw object zo correct mogelijk bepalen. Denkt u dat we een fout hebben gemaakt of heeft u vragen? Dan kunt u het volgende doen:

 • U kunt het taxatieverslag raadplegen via het WOZ-portaal. Op het taxatieverslag vindt u de objectkenmerken van uw woning/pand en de onderbouwende marktgegevens. Verder vindt u op onze website antwoorden op veelgestelde vragen.
 • Wanneer u op de website geen antwoord op uw vragen vindt, kunt u ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0162. Op veel vragen kunnen we direct een antwoord geven.
 • Blijkt tijdens het telefoongesprek dat er een taxateur nodig is om uw vragen te beantwoorden. Dan plannen wij direct een gratis afspraak voor u in. De taxateur neemt samen met u de vragen door. Wanneer blijkt dat een bezichtiging noodzakelijk is, plannen we hiervoor een afspraak. Hierna brengt de taxateur een objectief advies uit. 

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw melding? Dan kunt u alsnog bezwaar maken:

 • Formeel bezwaar

Vaak is het dus niet nodig om formeel bezwaar te maken. Mocht u hier toch voor kiezen, dan kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Ook kunt u schriftelijk uw bezwaarschrift indienen. Vul daarvoor het formulier onderaan de pagina in. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum die op de beschikking staat bij de gemeente binnen is.

U kunt een bezwaarschrift indienen als:

 1. de WOZ-beschikking te hoog of te laag is vastgesteld;
 2. de WOZ-beschikking niet voor u is;
 3. de omschrijving van de onroerende zaak niet klopt.
 4. In uw bezwaarschrift moet staan waarom u bezwaar maakt, de datum, uw adresgegevens, het object waartegen u bezwaar maakt, het aanslagnummer en uw handtekening (bij een schriftelijk bezwaar).
 • In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum van de uitspraak van de gemeente. U kunt beroep aantekenen bij:

Rechtbank Zeeland-West Brabant
sector Bestuursrecht
team Bestuursrecht
Postbus 3332
4800 DH Breda

Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht.

Aanslagbiljet OZB

Bewaar uw aanslagbiljet goed. U heeft dit ook nodig voor de belastingaangifte of bij de verkoop van uw huis. 

WOZ-waarde nieuwbouw

Ook bij een pand dat in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. Dit gebeurt op basis van een ‘ vervangingswaarde’ (bouwkosten). Bij de waarde van de opstal wordt de waarde van de grond die bij het pand hoort opgeteld.

WOZ-waarde verbouwing

Als een pand is verbouwd, dan beoordelen wij of de waarde is gestegen of gedaald. In dat geval stellen we de waarde vast naar de staat van het pand op 1 januari van hetzelfde jaar. Wijzigingen zijn bekend door:

 • gereedmeldingen van omgevingsvergunning, onderdeel bouwen
 • vergelijking van luchtfoto's
 • gegevens uit inlichtingenformulieren (dit krijgt elke nieuwe eigenaar)
 • bezwaarschriften
 • verkoopadvertenties
 • inspecties ter plekke

De WOZ-waarde van woningen is openbaar. Dat betekent dat u de WOZ-waarde van uw woning kunt vergelijken met die van andere woningen. Dit geeft inzicht in de manier waarop wij verschillen tussen woningen vertalen naar verschillen in WOZ-waarde.

WOZ-waardeloket

U kunt de WOZ-waarde opvragen. Dit werkt heel eenvoudig. Klik de woning waarvan u de waarde wilt weten aan op een plattegrond of geef het adres van de betreffende woning op. Opvragen van de WOZ-waarde van een woning is gratis.

Beperkte informatie

U kunt alleen de WOZ-waarde opvragen. Andere gegevens die wij gebruiken voor de taxatie, zoals de eigenaar en verkoopprijs, kunt u niet inzien. Ook de taxatieverslagen zijn niet openbaar.

De WOZ-waarden van niet-woningen zijn niet openbaar.

Behalve de WOZ-waarde, vindt u in het WOZ-waardeloket ook het bouwjaar en de gebruiksoppervlakte van de woning. Deze informatie is afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is het bedrag dat een onroerende zaak (woning of pand) kan opbrengen als u deze op een bepaalde datum leeg verkoopt en wanneer deze direct in gebruik kan worden genomen.

Op basis van de ‘objectkenmerken’ bepaalt een taxateur de waarde van het pand. Objectkenmerken zijn o.a. bouwjaar, gebruikersoppervlakte, perceelsoppervlakte en afwerkingsniveau van een object. Een object met een luxe keuken en badkamer heeft bijvoorbeeld een hogere waarde dan een vergelijkbaar pand met een oude keuken en badkamer.

Daarna kijkt de taxateur naar de verkoopcijfers van vergelijkbare objecten. De verkoopwaarde vormt immers de basis voor de WOZ-waarde. De gemeente gaat uit van de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. We hanteren dus niet de landelijke cijfers van het Kadaster, de NVM of het CBS.

Marktgegevens

De marktgegevens zijn de verkoopcijfers en huur (in geval van niet-woningen)- en vraagprijzen van onroerend goed. Deze gegevens komen van het Kadaster. Zelf verzamelen we gegevens van publicaties van makelaars, uit kranten en internet. Deze koppelen we aan het type woning en de buurt. Daarna vergelijken en beoordelen we de gegevens. De WOZ-taxateur krijgt zo een goed beeld van de prijsontwikkeling in onroerende zaken in onze gemeente.

Vastgoedgegevens

Vastgoedgegevens zijn kenmerken van een object. Bijvoorbeeld de oppervlakte en ligging van een woning, indeling en onderhoud.

Verplichte taxatie

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van elk pand in de gemeente opnieuw bepaalt. Dit is wettelijk verplicht.