Woonvisie

De woningmarkt is continu in beweging en verandert in een hoog tempo. Dit komt onder meer door maatschappelijke en economische ontwikkelingen, maar ook door wijziging van wet- en regelgeving. De gemeente past het woningmarktbeleid daarop aan.

We streven naar een aangename en duurzame woonomgeving voor alle inwoners. De gemeentelijke woonvisie gaat over:

  • Ruimtelijke ordening
  • Woningbouwplanning
  • Grond(prijs)beleid
  • Kwaliteit
  • Woonruimteverdeling (bijvoorbeeld voor bijzondere doelgroepen)
  • Wonen en zorg