Woningbouwproject Koloszaal

Koloszaal1Op het terrein van Koloszaal waar zich nu nog sportschool van Drunen en Koloszaal bv. bevinden ontwikkelen we drie appartementencomplexen. De appartementencomplexen gaan bestaan uit vier bouwlagen, met in totaal 56 appartementen. Het gaat om koopwoningen variërend in verschillende prijsklassen. Van de appartementen gaan 16 dienen als starterswoningen.

 

Koloszaal In maart 2021 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit positief geadviseerd over het plan van woningbouwontwikkeling Koloszaal. In juni 2021 is voor omwonende een informatieavond geweest.

Op dit moment zijn wij bezig met de startnotitie, deze wordt begin 2022 door de raad vastgesteld. De startnotitie geeft de initiatiefnemers kaders mee waarbinnen zij hun nieuwbouwplan kunnen gaan ontwikkelen.

Na het vaststellen van de startnotitie door de raad, kan begonnen worden met een nieuw bestemmingsplan, dit is noodzakelijk voor het nieuwbouwplan. Naar verwachting ligt het bestemmingsplan in mei 2022 ter inzage. Tijdens de ter inzagelegging is iedereen nog in de gelegenheid om zienswijzen tegen het plan kenbaar te maken.

Koloszaal2