Waarom een nieuwe locatie?

PLUS Supermarkt aan het SchonckpleinDe huidige supermarkt aan het Schonkplein vervult nu de functie als (kleinschalige) buurtsupermarkt. Voor een volwaardige en rendabele functie als supermarkt moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Namelijk een centrale ligging in een verzorgingsgebied van ca. 5.000 tot 6.000 inwoners met een goede en logische bereikbaarheid. Het Schonckplein biedt beide randvoorwaarden onvoldoende. Vastgoedeigenaar (Rialto Vastgoed) en PLUS geven aan dat een investering die gemoeid is met uitbreiding op die plek, niet rendabel is.