Subsidie vergroenen dak

Groene daken dragen bij aan een leefbare en duurzame omgeving waarin u woont, leeft en werkt. Groene daken zorgen onder andere voor:

 • minder fijnstof
 • minder droge lucht
 • minder wateroverlast
 • meer verschillende soorten planten en dieren

U kunt subsidie aanvragen voor het vergroenen van uw dak.

Aanvragen subsidie vergroenen dak

 • Een groen dak is een dak begroeid met planten, kruiden of grassen.Vaak wordt gekozen voor Sedum omdat het een vetplantje is dat veel weersomstandigheden aankan, niet diep wortelt en weinig onderhoud nodig heeft. 
 • Groene daken voeren het regenwater vertraagd af. Hierdoor belasten we het riool minder als het hard regent. 
 • Een groen dak wordt vaak aangelegd in samenwerking of door een hovenier.

 • Het groene dak moet een oppervlak hebben van minimaal 4 m2.
 • Het groene dak moet minstens 5 jaar van goede kwaliteit blijven.
 • U krijgt maximaal de helft van de kosten met een maximum van € 25,- voor iedere vierkante meter.
 • Hierin zitten ook de kosten voor bouwkundig advies en ontwerp- en aanlegkosten.
 • Legeskosten voor vergunningen en technische aanpassingen aan gebouwen krijgt u niet vergoed.
 • We vergoeden niet de loonkosten als u het groene dak zelf aanlegt.
 • Vraagt u de subsidie voor uw eigen woning aan? Dan krijgt u maximaal € 2.500,-.
 • Voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven, ondernemers en woningcorporaties geldt een maximum € 5.000,-.
 • U kunt bewijzen dat het dak er voor 1 januari 2020 lag.
 • De aanvraag is ingediend voor start van de werkzaamheden van het groene dak. 

Om uw aanvraag te beoordelen, hebben we een aantal documenten en informatie van u nodig. Verzamel dit eerst voordat u het aanvraagformulier invult. 

 • Duidelijke en overzichtelijke begroting (zoals van het materiaal, bouwkundig advies, constructieberekening enzovoort).
 • Bent u geen eigenaar? Stuur dan schriftelijke toestemming van de eigenaar van het gebouw.
 • Vraagt u de subsidie samen met anderen aan? Dan ontvangen we graag een lijst met namen, adressen en handtekeningen van deze personen.
 • Voorstel voor het groene dak dat u gaat aanbrengen en de oppervlakte daarvan.
 • Situatietekening met lengte en breedte van het dak.
 • Duidelijke kleurenfoto van het bestaande dak voordat u het groene dak gaat aanleggen (geen screenshot van Google maps).
 • Beoordeling van de draagkracht van het dak bij toepassingen van meer dan 50 m2.