PLUS supermarkt

Om het voorzieningenniveau in de kern op peil te houden is de gemeente al langer op zoek naar een locatie voor een volwaardige supermarkt in de kern Geertruidenberg. Lees hier meer over het proces en de locatie van de supermarkt. 

PLUS Supermarkt aan het Schonckplein

Het Schonckplein

Lees hier meer over de locatie.

Schets locatie PLUS2

Gemeenteraad besluit

Na een langdurige zoektocht, waarbij veel locaties zijn beoordeeld, besloot het college om de locatie aan de Oude Stadweg 2 te adviseren aan de gemeenteraad.

Schets groenvoorzieningen locatie PLUS Supermarkt Stadsweg

Het proces

Lees hier welke stappen en fases we hebben doorlopen. Ook het eindrapport verkenning supermarktlocatie is hier te vinden.