Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente dan uw woongemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met deze pas kunt u in heel Nederland stemmen.

U vraagt de kiezerspas digitaal uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing aan.

Aanvragen kiezerspas

Wilt u de kiezerspas persoonlijk op het gemeentehuis aanvragen? Doe dit dan uiterlijk om 12.00 uur op de dag voor de verkiezing. Als u uw kiezerspas tijdens de avondopenstelling op woensdag aanvraagt, dan kunt u uw kiezerspas niet direct meenemen. U krijgt uw kiezerspas dan een andere dag toegestuurd.